EMNER

Omdeling af post i Kvissel

Torben Madsen.

Torben Madsen.

SERVICE:I anledning af diverse skriverier i NORDJYSKE om postomdelingen i Kvissel, herunder på det seneste, at Post Danmark udhuler grundlaget for mindre erhvervsdrivende, så føler jeg, at der er behov for lidt fakta i sagen. I forbindelse med koncessionsbetingelser for Post Danmark er der bl.a. følgende servicemål, som vi skal tilrettelægge produktionen efter og leve op til. Det er, at postomdelingen af brevforsendelser i byerne (Kvissel er by) skal være færdig inden klokken 14.30. I relation til pakker er servicemålet forskelligt, for eksempel er det klokken 13 til forretninger, håndværkere og læger. Ved ændring af postomdelingen i Kvissel 20.juni tog vi højde for, at specielt tre mindre erhvervsdrivende altid skal kunne nå at få pakkerne inden klokken 13. Derfor blev pakkerne til disse modtagere, for at sikre at servicemålet klokken 13 blev overholdt, leveret af et postbud udenom den normale faste rute i Kvissel. Ovennævnte forklaring har jeg givet til de berørte i Kvissel, repræsenteret ved Leo Vinther, 18. juli. I samtalen nævnte jeg, - at vi har gjort det af hensyn til altid at kunne overholde klokken 13 servicemålet på pakker - at Post Danmark heller ikke synes, at det er rationelt med to postbude i Kvissel, hvoraf den ene kun besøger nogle få husstande, og - at vi umiddelbart efter sommeren, med virkning fra primo september, ændrer tingene, så alle i Kvissel by får post af samme postbud. Det er i øvrigt en normal forretningsgang ved større omlægninger, at vi evaluerer efter indkøringsperioden med henblik på at eliminere uhensigtsmæssigheder. Ovennævnte samtale og tilkendegivelse fra Post Danmark har åbenbart ikke været tilfredsstillende nok, idet sagen på et ikke helt faktabaseret grundlag har været ”godt” avisstof. Jeg kan klart sige, at Post Danmark ikke spekulerer i at presse kunderne ind i gebyrmæssige ordninger. Vi har som mål at lave den mest effektive omdeling, hvor vi samtidig lever op til de servicekrav, vi har lovet kunderne. Og det er i Kvissel: Brevforsendelser inden klokken 14.30 og pakker til mindre erhvervsdrivende og forretninger inden klokken 13. Er man som erhvervsdrivende eller privat ikke tilfreds med det ”normale” afleveringstidspunkt, så er der en mulighed for at købe sig til en klokken 10 garanti for brevforsendelser i byen eller få en postboks, hvor pakker og breve kan hentes mellem klokken 8-9. Disse ordninger gælder for alle – også i Kvissel. Da vi som nævnt har til hensigt at ændre lidt i omdelingen i Kvissel først i september, så vil jeg opfordre til, at de involverede mindre erhvervsdrivende afventer situationen og ser om ikke de efter den tid kan acceptere afleveringstidspunktet.