Omfartsvej er køreklar i 2004

Amtspolitikere har indgået budgetforlig, der indebærer, at vejen kommer i 2004 - glæde hos erhvervsliv og lokalpolitikere

Lokalpolitik 26. september 2002 08:00

LØKKEN-VRÅ: Løkken-Vrå Kommune får i 2004 en direkte vejforbindelse til motorvejen. Amtspolitikerne indgik tirsdag forlig om amtets budget 2003, og en del af aftalen indebærer, at vejprojektet ved Vrå skal gennemføres i 2004. Borgmester Knud Rødbro var i går en glad mand, da han modtog beskeden. Og han konstaterede, at erhvervslivets og kommunalpolitikernes indvendinger mod udsættelsen af vejprojektet tilsyneladende har gjort indtryk på amtspolitikerne. Knud Rødbro tilføjer, at hans borgmesterkollega Knud Størup fra Hirtshals Kommune, der sidder i amtets økonomiudvalg, har ydet Løkken-Vrå Kommune rigtig god hjælp i bestræbelserne på at få vejprojektet på det amtslige budget. Et står nu fast. Den direkte vejforbindelse til motorvejen kommer - og den bliver en realitet i 2004 - Den indsats vi har gjort, har båret frugt. Nu er vejen på budgettet for 2004, og den kan ikke fjernes igen, fordi den er en del af dette års budgetforlig, fastslår Knud Rødbro. - Vejen skal laves i 2004, og vejprojektet bliver ikke fordelt over tre år, som man oprindelig havde snakket om. Nu har vi sikkerhed for at vejen kommer. Det er en god nyhed for Vrå og for Løkken-Vrå Kommune i det hele taget, mener Knud Rødbro. Han understreger, at vejen ikke alene kommer virksomhederne i Vrå til gode. - Der er jo mange lastvognstransporter fra og til virksomhederne i Vrå. Men jeg mener faktisk også, at vejen får stor betydning for sommerlandet. Den direkte vej til kysten er motorvejen til Vrå og så mod vest til Løkken. Vejforbindelsen vil betyde en stor aflasning af den hårdt belastede vej, der går over Aabybro og op langs kysten, tilføjer Knud Rødbro. - Nu kan bilerne, der skal til den nordlige del af turistområdet, køre den direkte vej. Det er en stor lettelse at vide, at vi får det nye stykke vej etableret i 2004. Knud Rødbro tilføjer, at man i Løkken-Vrå Kommune selvfølgelig helst havde set, at vejen var køreklar, når motorvejen åbnede - hvilket også oprindelig var planen. Planen var oprindelig, at den nye vej skulle være køreklar, når motorvejstrækningen åbnede i år, men amtet valgte i januar at udsætte projektet på ubestemt tid. De samlede anlægsudgifter til forlægning af Vråvej er 10,5 mio. kroner, der fordeler sig med 40 pct. til Vejdirektoratet, otte pct. til Hjørring Kommune, 12 pct. til Løkken-Vrå Kommune og 40 pct. til Nordjyllands Amt. - Og vi er klar med vores andel af pengene i 2004, forsikrer Knud Rødbro. Også i det lokale erhvervlivs var der i går stor tilfredshed med amtspolitikernes beslutning. Forlægningen af Vråvej er på cirka 1,9 km, og den begynder på landevejen nord for Vrå by med afslutning i en planlagt ny rundkørsel på hovedlandevejen Nørresundby-Hjørring ved Vrejlev Klostervej. Herfra fortsætter vejen via en forlagt Vrejlev Klostervej mod øst til motorvejen. Men denne del af projektet står Vejdirektoratet for. På et møde 14. august 2001 gav amtsrådet grønt lys til licitation og ekspropriation i området, men siden kom berørte lodsejere med alternativ linieføring. Teknik- og miljøudvalget i amtet fandt lodsejernes forslag interessant, og de valgte at afvente Løkken-Vrå Kommunes behandling af sagen. Løkken-Vrå Kommunes kommunalpolitikere fandt ikke lodsejernes løsning acceptabel, da det ifølge kommunen vil medføre, at Vrejlevvej vil blive benyttet som ny indfaldsvej til Vrå by, og Amtsvejvæsenet var enig i kommunens vurdering. Et flertal i amtets Udvalg for Teknik og Miljø anbefalede i december amtsrådet, at det oprindelige projekt blev fastholdt, og at der blev givet anlægsbevilling på 10,5 mio. kroner. I januar blev projektet udsat i forbindelse med en sparerunde i amtet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...