- Omfartsvej skal ikke glemmes

Borgmester satser på, at udgifter til miljøvurdering af ny vej kan hentes fra trafikforligets diverse-pulje.

hovedvejen gennem Brovst skal gerne erstattes af en ny statsvej, en omfartsvej omkring Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. Men først skal der laves en miljøvurdering, og det vil borgmester Mogens Gade minde de nordjyske forlketingspolitikere om. Foto: Michael Koch

hovedvejen gennem Brovst skal gerne erstattes af en ny statsvej, en omfartsvej omkring Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. Men først skal der laves en miljøvurdering, og det vil borgmester Mogens Gade minde de nordjyske forlketingspolitikere om. Foto: Michael Koch

Planerne om en ny statslig omfartsvej omkring Brovst, Halvrimmen og Arentsminde kom ikke nærmere en afklaring med det trafikforlig, Folketinget nåede frem til torsdag aften. Men det betyder ikke, at sagen er glemt. Det fastslår borgmester Mogens Gade (V), som nu vil gøre en indsats for at få gennemført den nødvendige miljøvurdering. - Jeg mener, der er plads i en diverse-pulje til at få lavet en VVM-redegørelse for omfartsvejen, siger han. - Det er i hvert fald den melding, jeg får, og det vil jeg gå videre med. Mogens Gade vil kontakte de nordjyske folketingspolitikere for at minde dem om, at der skal sættes penge af fra puljen til miljøundersøgelsen, et behov han tidligere har gjort opmærksom på. - Jeg har selvfølgelig også bidt mærke i, at vejen fra Hanstholm og sydpå er nævnt specifikt i forliget og omfartsvejen i Jammerbugt ikke er. Derfor vil jeg også minde politikerne om det, uddyber han. - Jeg forventede ikke, at der var sat asfaltkroner af til vejen, for det er et lille projekt på landsplan, men miljøvurderingen skal der være plads til, fastslår han. - Vi skal have en afklaring for at kunne tage vejen med i vores kommuneplan, og beboerne langs det udlagte spor kan heller ikke være tjent med at leve i fortsat usikkerhed. Første gang, omfartsvejen om de tre byer er på tale, er helt tilbage i 1967, og et sydligt spor har ligget i regionplanen i det meste af Nordjyllands Amts levetid. En VVM-redegørelse vil afklare, hvor vejen gør mindst skade på miljøet, både når det gælder landskab, natur- og kulturværdier, og vil derfor være basis for en fastlæggelse af det præcise spor. Der har været forslag fremme om at lægge vejen nord for de tre byer, og af hensyn til planlægningen af byudviklingen skal kommunen vide, hvor vejen skal gå.