Omfartsvej skal ud af regionplan

Amtet bør investere i sikkerhed i Saltum, mener borgere

SALTUM:Planerne om at lave en omfartsvej uden om Saltum skal droppes hurtigst muligt, og reservationen til en omfartsvej skal fjernes fra amtets regionplan. Det var der bred enighed om på borgermødet på Saltum Kro. Reservationen til en omfartsvej lægger nemlig hindringer i vejen for andre projekter, der kan styrke trafiksikkerheden i byen. Politikerne Henrik C. Pedersen (V), Morten Martinus Jørgensen (DF), Inger Bertelsen (V) og Leif Stevn (S) var enige om, at hastigheden skal ned, blandt andet for at gøre det mere trygt for skolebørnene af komme til og fra skole. Men cykelstier til Fårup Sommerland og på vejen mellem Saltum og Sdr. Saltum er også på ønskelisten. Henrik C. Pedersen mente, at man skulle satse på en helhedsløsning fra nord til syd med en byport i begge ender. Forslaget skal til debat blandt borgerne, så de har mulighed for at få indflydelse på projektet, mente han. Leif Stevn mente derimod, at man for eksempel kunne lave et fodgængerfelt ved Spar Købmanden, da den er forholdsvis billig at etablere i stedet for at vente flere år på et større projekt. Under alle omstændigheder bliver det afgørende, om amtet er villigt til at betale for opgaverne, og politikerne var optimistiske forud for den drøftelse, som kommunen tager med amtet i nærmeste fremtid. Reservationen til omfartsvejen fjernes tidligst i forbindelse med en ændring af regionplanen i 2005, men allerede nu er det vigtigt at overbevise amtet om, at sikkerheden skal forbedres, påpegede politikerne. Etablering af svingbaner ved Fårupvej, 30 km/t.-zone ved skolen, automatisk hastighedsmåler ved indkørslen til byen og buslommer var blandt de forslag, som politikere og tilhørere bragte på bane, og som de folkevalgte lovede at drøfte med deres kolleger i byrådet. Kommunens dårlige økonomi og væksten i de sociale udgifter var også til debat på mødet, som politikerne håbede kunne blive en tilbagevendende begivenhed. De vil nemlig gerne ud og diskutere med borgerne, forsikrede de.