Lokalpolitik

Omfartsvej ved Brovst ikke glemt

Omfartsveje i Brovst Kommune er en nødvendighed for ny nordjysk region, hvis man spørger folketingsmedlem Ole Stavad (S)

Fol­ke­tings­med­lem Ole Sta­vad (S) vil ef­ter nyt­år rej­se sa­gen om de tre om­farts­ve­je i Brovst Kom­mu­ne over­for tra­fik­mi­nis­te­ren.Ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

Fol­ke­tings­med­lem Ole Sta­vad (S) vil ef­ter nyt­år rej­se sa­gen om de tre om­farts­ve­je i Brovst Kom­mu­ne over­for tra­fik­mi­nis­te­ren.Ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

BROVST:Veje uden om Brovst, Halvrimmen og Arentsminde har tidligere spøgt i Nordjyllands Amts regi. Nu er tiden ved at løbe ud for det amtslige organ, men det betyder ikke, at den trafikale situation omkring de tre byer er glemt. - Jeg synes, det er mystisk, at hvis man kører fra Thisted til Aalborg, så er de tre byer i Brovst de eneste, man kører igennem, så jeg synes kun, det vil være naturligt, at man anlægger omfartsveje, siger folketingsmedlem Ole Stavad (S). Fra 1. januar overgår alle amtslige veje til staten, og derfor skal beslutningerne tages i Folketinget. Og her vil Ole Stavad rejse sagen for trafikminister Flemming Hansen (K). - Jeg synes, jeg har argumenterne i orden, fordi de tre omfartsveje vil være nødvendigt ved en ny eventuel vestlig limfjordsforbindelse. Ud over det kræver den nye nordjyske region med Thy og Mors, at området hænger bedre sammen. Det kan omfartsveje bidrage til, mener Ole Stavad. Meget lokaltrafik En af dem, der tvivler på nødvendigheden af omfartsvejene, er en ekspert fra Aalborg Universitet. - Meget af trafikken er lokaltrafik, som ikke vil komme ud på omfartsvejen. Derfor kan man tvivle lidt på rentabiliteten. Det er dog svært at sige noget om, da det kræver en nærmere undersøgelse, fortæller Harry Lahrmann, der forsker i trafikplanlægning. Han oplyser, at en undersøgelse af omfartsvejene blandt andet vil indeholde en sammenvejning af omkostninger ved anlægning og vedligeholdelse set i forhold til sparet køretid, begrænsninger af ulykker og støjgener. Og Ole Stavad ser gerne, at universitetet går ind i projektet. - De har mange kloge folk på det område, og det kunne være spændende, hvis de ville regne lidt på det. Hvis de mener, at trafikken er lokal, så skulle de prøve at stå på Vestergade i Brovst og se hvor meget tung trafik, der kommer gennem byen, lyder det fra den tidligere minister, som selv bor i byen. Muligvis om fire år Ole Stavad tør endnu ikke gætte på, hvor lang tid der går, før man ved besked om omfartsvejenes skæbne, men Harry Lahrmann spår, at der vil gå i omegnen af fire år, før vejen vil står klar, hvis der altså er politisk opbakning til ideen. Til sammenligning er man på nuværende tidspunkt ved at opføre en omfartsvej ved Nors mellem Thisted og Hanstholm. Den koster omkring 100 millioner kroner, og man regner med, at den dagligt vil trække 2500 biler ud at byen, oplyser Harry Lahrmann.