Omfattende brug af tvang i psykiatrien

KØBENHAVN:Psykiatriske patienter bliver i vidt omfang udsat for tvang. Tvangsindlæggelser, tvangsbehandlinger og tvangsfikseringer er en del af billedet af den danske psykiatri, og trods den megen fokus på problemet var tvang lige så almindeligt sidste år som i 2002 og årene før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der har opgjort den samlede brug af tvang i psykiatrien over hele landet. I alt 24.448 personer var indlagt på de psykiatriske afdelinger sidste år. Af dem blev 5061 eller 21 procent berørt af en eller flere former for tvang. Andelen af patienter, som udsættes for tvang, ligger de seneste fire år og svinger mellem 20 og 21 procent, så omfanget af tvangsforanstaltninger er med andre ord uændret de seneste år. Europarådets menneskerettighedskommissær har tidligere på året efterlyst alternativer til de berygtede længerevarende tvangsfikseringer, der finder sted på de psykiatriske afdelinger. Af den nye opgørelse fremgår det, at 1787 personer blev tvangsfikseret med bælte sidste år. Lidt over halvdelen af dem var bæltefikseret i mindre end et døgn. Men der er i den modsatte ende af skalaen patienter, som ligger ugevis i bælte fastspændt til deres hospitalsseng. Det er ikke muligt at se, om fikseringen har været foretaget af flere omgange. Men det fremgår, at en enkelt patient i sit samlede behandlingsforløb sidste år lå fastspændt under tvang i sammenlagt 33 af årets 52 uger. Også den hyppige anvendelse i Danmark af elektrochok er omdiskuteret. Behandlingen bruges hovedsageligt mod svære depressioner, og langt de fleste patienter vælger behandlingen frivilligt. 95 procent af de 1384 patienter, der fik elektrochok, var frivilligt gået med til behandlingen. Kun en enkelt procent fik udelukkende tvangsbehandlinger. De fleste patienter fik 10 eller færre tvangsbehandlinger med elektrochok. En enkelt patient fik elektrochok 39 gange under tvang. Ikke alene Europarådet har kritiseret omfanget af tvangsfikseringer af psykisk syge i Danmark. Også Institut for Menneskerettigheder har krævet alternativer til langvarig fiksering, som nu også er blevet et officielt mål. Et landsdækkende projekt med deltagelse af personale, patienter, pårørende og myndigheder har i løbet af i år sat fokus på problemet, og målet er at nedbringe behovet for brugen af tvang, ligesom der ventes at komme fokus på emnet i forbindelse med næste års revision af psykiatriloven. /ritzau/