Omfattende renovering

Ingeborg Skeels gravkapel i Voer Kirke står over for en omfattende renovering.

Peter Bandholm
Sognepræst Kathrine Buus Christensen og menighedsrådets formand Kirsten Sejlund Jensen i Ingeborg Skeels gravkapel. ?Foto: Peter Bandholm
Nationalmuseet 6. maj 2012 19:04

I samarbejde med Nationalmuseet har Voer Sogns Menighedsråd fået udarbejdet et projekt, der viser, at arbejdet vil koste omkring 1,1 mill. kr. efter de anvisninger, som Nationalmuseet er fremkommet med. Samtidig har samarbejdet med Nationalmuseet fastslået, at det såkaldte Safttapet - en fattigmands gobelin - som er ophængt i gravkapellet, er meget sjælden. Den malede gobelin er fra først i 1700-tallet og har som motiv en kopi af Raphaels maleri med Peters fiskedræt. Den er en gave til kirken fra Peder Brønnum Scavenius, der ejede Voergaard slot fra 1872 til 1914. Nationalmuseet kender kun til fire tilsvarende gobeliner i Danmark. Voer kirkes gobelin blev fundet frem fra kirkens loft for nogle år efter, at det indtil 1942 havde haft sin plads på nordvæggen i kirken. Her skal den igen placeres, når den har været til reparation på Nationalmuseet. - Der er tale om en meget omfattende renovering af kapellets vægge og loft, der skal gennemgås for skader og kalkes, mens det store epitafium over Otto Banner heldigvis er i bedre stand end frygtet, siger Kirsten Sejlund Jensen, der er formand for Voer menighedsråd. Hertil kommer en nødvendig sikring af fastgørelsen af en mindesten over Ingeborg Skeels mor, Karen Krabbe, der døde i 1586. Jernankrene, der skal holde den store sten på plads i væggen, er næsten rustet væk, og der er afspærret foran stenen. Efter planen skal Karen Krabbes mindesten i forbindelse med renoveringen af kapellet placeres i øjenhøjde, så det er muligt for de mange besøgende at se og læse stenens indskrift. Projektet er godkendt af de kirkelige myndigheder. Provstiudvalget for Brønderslefv provsti har dog anfør, at renoveringen først må gå i gang, når finansieringen er endelig på plads. Samtidig gør udvalget opmærksom på, at den omfattende renovering vil kunne opdeles i etaper, hvis det viser sig nødvendigt i forbindelse med finansieringen. Hertil siger Kirsten Sejlund Jensen, at menighedsrådet arbejder på at få hele renoveringen gennemført uden brug af kirkelige midler. Det skal i givet fald ske gennem ansøgninger til fonde, der støtter historiske projekter som det, Voer kirke skal i gang med. Formanden er meget optimistisk og henviser til, at Voer kirke ved tidligere renoverings- og restaureringsarbejder har fået økonomisk støtte fra kendte fonde. Vedligeholdelsen af gravkapellet blev sidste år overtaget af Voer menighedsråd fra Voergaard slot. Det skete efter forhandling med slottets bestyrelse og betød samtidig, at slottet som engangsbeløb betalte 300.000 kr. til kirken.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...