Skolevæsen

Omfordeling af pedeltid

THY:Servicepersonalet på Koldby Skole, Hurup Skole og Tømmerby Skole må fremover løbe lidt stærkere, mens personalet på Hanstholm og Ræhr skoler samt på Bedsted Skole får mere tid til at udføre deres opgaver. Det er groft sagt resultatet af en harmonisering af serviceniveauet for det tekniske serviceområde på folkeskolerne i Thy efter kommunesammenlægningen. Som følge af ændringerne er der udarbejdet en nærmere arbejdsbeskrivelse for området. Koldby, Vestervig, Hurup og Bedsted skoler tillægges ikke opgaver med grønne områder. Politikerne i børne-, familie- og kulturudvalget har bevilget 45.800 kroner i år, da skolerne tilsammen tillægges 669 timer. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk