Omkomne brandfolk mindet med blomster

Der blev sørget - og sorgbearbejdet efter den tragiske ulykke på Kragskovhede

Redningsvæsen 13. september 2002 08:00
FREDERIKSHAVN: De frivillige brandmænd i Frederikshavn stod i kø for at få lov til at være med i tirsdagens tragiske brandøvelse på Kragskovhede - øvelsen, der pludselig blev virkelighed og som endte med, at tre erfarne røgdykkere døde. Kragskovhede havde for flere år siden rømmet det gamle snedkervæksted, og brandvæsenets frivillige havde længe kredset om muligheden af at træne under vilkår, der kunne minde om en virkelig brand. Snedkerværkstedet og ønskerne blev koblet sammen og øvelsen blev udmeldt. I løbet af ganske få timer var den fuldtegnet. Mange frivillige ærgrede sig over, at de kom for sent. I dag er øvelsesdrømmen blevet mareridtet, der ikke kunne ske. Virkeligheden, hvor øvelsen blev indhentet af flammerne og tre af de ti deltagende frivillige brandfolk omkom. Frederikshavns konstituerede beredskabschef Hans Jørgen Pedersen var leder af øvelsen og her 24 timer efter den tragiske ulykke er han helt uden svar på det store spørgsmål om, hvordan det kunne gå så galt. - Vi havde glædet os sådan til denne øvelse og alle møder op klar til at gå på. Da jeg kommmer ud til Kragskovhede har to af de frivillige holdledere været i gang med at briefe fængslets ansatte, som er med i øvelsen for at få tjekket katastrofeberedskabet. Fængselspersonalets opgave er at sikre nabobygningerne mod branden. - Vores opgave er at gå ind i bygningen og observere. Vi træner netop overblikket i disse øvelser, siger Hans Jørgen Pedersen. Der er sat vandreservoir op. Der er en tankvogn inden for rækkevidde. Der er en autosprøjte og en ekstra sprøjte og desuden er der lagt slanger ud. Alt i alt er der 12 strålerør med vand på. De frivillige brandfolk har selv gjort klar til antændelse inde i bygningen. - Jeg sætter øvelsen i gang. Vi har delt folkene i to hold, fordi huset er delt i to. Der er fem i hver gruppe. Grupperne bliver ledet af to erfarne holdledere. - Jeg er i radiokontakt med holdlederne gennem hele forløbet. Da jeg ser, at branden udvikler sig hurtigere, end vi har forventet, kalder jeg begge grupper ud. Den ene gruppe beder lige om et par minutters henstand og det får de lov til. Den anden gruppe kommer ud, men da de to minutter bliver til tre bliver den gruppe, der stadig er i huset, bedt om at komme ud. - De siger, at de er på vej. Den melding modtager jeg to gange. I mellemtiden har ilden fået så meget fat i det gamle værksted, at gruppen får besked på at skynde sig, og den anden gruppe bliver bedt om at gå ind efter dem. Men det er svært at orientere sig. Røggasserne hænger ned fra loftet og røgen er tyk. Desuden har flammerne nu så godt fat i huset, at varmen er uudholdelig selv for folk i brandmandsdragter. Og det lykkedes kun at få to af gruppens medlemmer ud. Hvis vi kunne skrue tiden tilbage ville du så gennemføre øvelsen på den måde, som den var planlagt i går? - Hvis jeg kunne ændre virkeligheden, ja, så gjorde jeg det. Men nej. Jeg har gennemgået øvelsen gang på gang det sidste døgn. Forholdsreglerne var i orden. Tingene var lagt op, så folkene kunne få øvelse og dermed viden til at undgå tragiske ulykker. Vi kunne have nægtet dem, at gå så langt ind i huset, som det skete. Men det er også det eneste, som jeg ser det, siger Hans Jørgen Pedersen. Han har været ved det kommunale brandvæsen i Frederikshavn i mere end tredive år, og det er indlysende, at denne tragiske ulykke er en tung byrde at bære som chef og som kollega. - Det sidder dybt i mig - det og den smerte det har påført de pårørende og mine gutter, siger beredskabschefen. Frivillige brandmænd, ansatte og deres pårørende samledes om sorgen på Brandstationen onsdag aften. I går blev de omkomne mindet med blomster på brandtomten. Men mysteriet er der stadig. Hvordan kunne det gå så galt. Svarene komme tidligst med den rapport som Arbejdstilsynet og Kriminalteknisk afdeling fra Politiet leverer efter undersøgelserne i Jerup. Men den kommer ikke i denne uge.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...