Løkken

Omkring reformationen

HJØRRING:Teologisk Voksenundervisning i Hjørring indleder sæson 2003/04 i september, og undervisningen omfatter i alt seks lørdage - 20. september, 11. oktober, 8. november og efter årsskiftet 10. januar, 7. februar og 13. marts. Undervisningsne finder sted i Menighedshuset, Torvet 4 i Hjørring, og sognepræst, cand. theol. Christian Krüger, Løkken, har givet sine seks forelæsninger titlen "Mennesker og begivenheder omkring reformationen." Bibelens poetiske skrifter står nogle gange lidt i skyggen af "de store fortællinger" om Guds gerninger med Israels folk, og sognepræst, cand. theol. Peder Madsen, Skallerup, vil i en gennemgang af en håndfuld poetiske skrifter i Det Gamle Testamente vise, hvordan disse skrifter i lyrisk og poetisk ramme afspejler menneskets tanker om Gud og om vigtige sider af tilværelsen. En fuldstændig kursusplan kan fåes hos Børge Christensen, Vennebjerg.