EMNER

Omladning af råolie firdoblet

Hovedparten af omladningerne foregår i Kattegat langs Østvendsyssel.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hovedparten af omladningerne foregår i Kattegat langs Østvendsyssel. Her er et af de store tankskibe. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Omladningerne af olie fra mindre feederskibe til især supertankere ud for Østvendsyssel nåede i 2009 et rekordstort omfang. Hvor der i 2008 kun blev omladet 2,1 millioner kubikmeter olie, steg mængderne i 2009 til godt 8,5 mio. kbm., eller over en firdobling. Samlet set blev der i danske farvande omladet 9,5 mio. kbm. i 2009 mod 3,4 mio. kbm. i 2008. - Der var et lille dyk i 2008 i forhold til året før, men hvorfor mængderne sidste år steg så voldsomt, vil jeg ikke gisne om, lyder det fra sagsbehandler Niels Jacob Mygind, Søværnets Operative Kommando (SOK). Russisk råolie Omladninger til større tankskibe eller deciderede supertankere involverer et skiftende antal mindre skibe, der overbringer deres last af russisk råolie fra udskibningshavnen ved Primorsk i Østersøen. De store tankskibe transporterer så olien videre ud i verden. - De skibe, der ikke omlader ved Frederikshavn, men i Kalundborg Fjord er mindre skibe og ofte med lettere produkter som gasolie, fremhæver Niels Jacob Mygind. Kun en promille Hos Aalborg-firmaet Wrist Shipping, der er involveret i logistikken omkring nogle af STS operationerne ved Frederikshavn, har man denne forklaring på de større mængder olie, der er blevet omladet i danske farvande sidste år. - Det er generelt markedskræfterne, der afgør, hvad der bliver købt og solgt, og det er kun en promille af den olie, der går ud fra Baltikum, der omlades via STS. - Det spiller ind, i hvor store skibe, olien skal videretransporteres, for det er udelukkende skibe med højst 15 meters dybgang, der kan passere op gennem Storebælt med olien, siger Thomas Kjeldsen, Wrist Shipping.