Område for døve

Da vi flyttede til Tømmerby, sagde en tidligere beboer af gården ved siden af os "Det er det helt rigtige sted at bo, hvis man døjer med stress".

Torsdag 28. april modtog vi en indkaldelse til et møde på rådhuset i Brønderslev tirsdag 3. maj om opstilling af tre 150 meter høje vindmøller i Filholm. Vi har ingen erindring om, at der skulle være en sådan plan - men tiden til at indhente og bearbejde oplysninger om vindmøller på så kort tid efter min bedste overbevisning for kort. Der må vel være en tidsfrist for sådanne indkaldelser. Men hvad er der tale om? Vil en opstilling af disse møller gøre Tømmerby til et støjhelvede. Det frygter vi. Adspurgt var der ikke én af de fremmødte til mødet, der boede ved siden af en kæmpe-mølle. Er vi bare en flok hypokondere, der ikke kan tåle noget? For at afkræfte eller bekræfte disse påstande, kørte min nabo til Haverslev, hvor en 150 meter høj vindmølle blev opført sidste år. Deres oplevelser bekræfter de udsagn, som vi finder på www.stilhed.eu. Projektets leder, Niels Mejlholm, mente, at det var en ældre model. Den blev opstillet sidste år, og er af mærket Siemens. Ejendomsmæglerne siger ensstemmende, at et hus mister salgsværdi, når der står møller i baggrunden - tabet skønnes at ligge mellem 20 og 40 procent. Reelt vil vore huse blive usælgelige på trods af biologisk sandfilter og andre miljørigtige installationer. Hvis disse møller kommer op, hvordan overlever vi så herude? Skal vi håbe på, at vi bliver så døve, at vi ikke kan høre møllerne. Med andre ord: "Et det kommunens plan, at Tømmerby skal være et område for hørehæmmede? Men Gud ske lov at vi stadig kan høre både gøgen, nattergalen og de andre fugle endnu.