Skagen

Område klar til nye brugere

Ny Hedebovej forberedt til kommende bøjlevej

SKAGEN:Det tidligere minkområde nord for Skagen by mellem Hedebovej og Farmerstien er udpeget til nyt erhvervsområde. Skagen Kommune har gennem de seneste par år været i gang med at forberede området til nyt erhvervområde, idet ingen af de gamle minkfarme i området blev anvendt til deres egentlige formål. Man kan vist godt - uden at fornærme nogen - konstatere, at det bar minkfarmene i høj grad også præg af. Der er således blevet ryddet godt op på de arealer, som kommunen ejer, og private grundejere er blevet opfordret til også at få ryddet pænt op på deres arealer. Det har hjulpet, men der er dog endnu nogle private, som mangler at få deres område til at ligne et kommende erhvervsområde. Kommunen har, ud over oprydningen, også skaffet ny vejadgang til området, idet der er anlagt en ny vej mellem Farmerstien og Hedebovej. Den nye vej er en slags forlængelse af Håndværkervej og den er døbt Vølund Nielsens Vej. Vølund Nielsens Vej udmunder i en ny udgave af den gamle Hedebovej. Hedebovej har hiditil været en grusvej, som forbandet Buttervej med Østersøvej. I forbindelse med, at vejen er blevet bredere og er blevet asfalteret, er den også flyttet en smule ved Buttervej. Det er sket for at den kan komme til at munde ud ved den kommende rundkørsel, som hører til bøjlevej-projektet. Hele projektet er beregnet til at koste 1,9 millioner kroner inklusiv vejbelysning. Foreløbig er det selve vejarbejdet med asfaltering, der er udført. Dog er arbejdet med at lægge slidlag på Vølund Nielsens Vej og den nye Hedebovej udskudt til 2006.