Lokalpolitik

Område skal først godkendes til detailhandel

HAVERSLEV:Før Finn Ovesens byggeplaner kan føres ud i livet, skal området først godkendes til fremtidig detailhandel. Af samme grund har kommunalbestyrelsen nu bevilget 95.000 kroner, så konsulentfirmaet Niras kan gå i gang med at udarbejde et nødvendigt tillæg til Kommuneplan 99, der skal åbne om for detailhandel i området og dermed få det planlægningsmæssige grundlag bragt på plads. Planmedarbejder i teknisk forvaltning i Nørager Kommune, arkitekt Torben Ingstrup, kan på nuværende tidspunkt ikke sige helt præcist, hvornår det nødvendige tillæg til kommuneplan 99 efter en otte ugers høringsperiode kan blive endeligt godkendt politisk. - Høringsperioden for kommuneplantillægget kunne eventuelt køre parallelt med det nødvendige lokalplanforslag for området. Under alle omstændigheder vil der nok blive tale om adskillige måneders sagsbehandling, påpeger Torben Ingstrup. Ifølge planmedarbejderen er det aktuelle område i Kommuneplan 99 udlagt som et service- og industriområde. - Af samme grund er det svært at sige hvor stort et område på strækningen fra elinstallatørforretningen i Østergade og østpå frem til rundkørslen, der fremover reelt kan udlægges til detailhandel, pointerer Torben Ingstrup.