Omsætning på næsten 600.000 kroner

2007 gav en fantastisk omsætning og et flot overskud

Virksomhedsøkonomi 1. april 2008 06:00

HJØRRING: Røde Kors lokalafdeling i Hjørring har netop holdt generalforsamling. Ud over bestyrelsen var der 21 personer, der mødte op. I bestyrelsens beretning blev der oplyst, at butikken igen i 2007 havde en fantastisk omsætning på 589.696 kr. Overskuddet blev på 315.354 kr. Penge som nu skal videresendes til hjælp ude i verden. Der blev øremærket penge til Sundhed i Laos, Zimbabwe, Asien samt 100.000 kr. til Katastrofefonden. Butiksledelsen og personalet har ydet en stor indsats med blandt majmarked med Tombola, hvor mange af byens forretninger og pengeinstitutter havde sponseret gevinster. Til bestyrelsen var der genvalg til Niels Neve, kasserer; Hugo Christensen, næstformand, der afløser Birte Sørensen, som ikke ønskede genvalg; Else Jensen, nørklerne; Jørgen Krogh, besøgstjenesten; Bent Stobberup, sekretær; Henrik Frost, førstehjælp. Suppleanterne, der blev genvalgt, er Inger Hansen og Inger Henriksen. Ny revisorer er Jytte Beining og Inger Geisle. Åse Krogh var ikke på valg og fortsætter derfor som formand. Efter generalforsamlingen fortalte sygeplejerske Alice Nielsen om sit virke i Nigeria, hvor der blev uddannet i førstehjælp for de lokale røde kors medlemmer. Der blev suppleret med interessante billeder fra området.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...