Omsider hjælp til handicappet elev

PANDRUP:Byrådet har besluttet at frigive 350.000 kroner til handicapfaciliteter på Saltum Centralskole. Det betyder, at en handicappet elev nu får adgang til et handicaptoilet og mulighed for selv at komme ned til undervisning i skolens kælder ved hjælp af en personlift. Sagen har ellers været genstand for megen debat, idet der har været delte meninger om, hvorvidt udgifterne skulle afholdes inden for budgettet til den forestående renovering af skolen eller der skulle ydes en tillægsbevillin. Og det er faldet byrådsmedlem Jens Chr. Golding (S) for brystet. - Jeg synes det er kritisabelt, at det er læreren, der har måttet bære eleven ned i kælderen. Jeg synes, det her skulle være sat i gang, uden at vi skal sidde og slås om hvilken pulje, det skal tages fra Økonomiudvalget var på dets seneste møde ikke indstillet på at give en tillægsbevilling og anbefalede en løsning med en trappelift. Sagen blev efterfølgende drøftet på et formandsmøde, og her blev man enig om at frigive 350.000 kroner til blandt andet elevator og elevator.