Aalborg

Omskæring skal have konsekvenser

INDGREB:I sin nytårstale gjorde statsministeren opmærksom på, at det danske samfund ikke vil tolerere, at indvandrere fortsatte deres middelalderlige omskæringstradition. I Aalborg er formanden for kommunens børneudvalg, Ib Rasmussen - der havde foranlediget lægeundersøgelse af en somalisk pige, der var mistænkt for at have været udsat for omskæring - nu politianmeldt. Formandens beslutning blev underkendt af hans eget udvalg, der ikke mente, at der var det fornødne juridiske grundlag for lægeundersøgelse. Men hvis der i pågældende sag overhovedet er belæg for juridisk tvivl i det lovmedholdelige, bør denne fjernes, og det bør også gøres lovligt ved stikprøvekontrol, at lægeundersøge alle børn, der kan formodes - ikke nødvendigvis mistænkt - for at have været udsat for børnemishandling. Indvandrerorganisationerne påstår, at deres mishandlingstraditioner kun kan ændres ved oplysninger. Ja, hvis alle personer i godhedsindustrien havde lige så travlt med at orientere indvandrerne om deres forpligtelser i det danske samfund, som om deres rettigheder, ville den side af sagen være i orden. Men for dem, der er uden for pædagogisk rækkevidde og alligevel fortsætter denne form for børnemishandling, skal det have virkelig mærkbare konsekvenser for de forældre og den, der foretager omskæringen, uanset om mishandlingen bliver foretaget her eller i udlandet. Indvandrerorganisationer påstår, at et myndighedsindgreb i en omskæringssag er en yderligere straf af pigen. Jamen, hvis eet myndighedsindgreb, med deraf følgende konsekvenser, virker så afskrækkende, at 10 andre piger slipper for mishandlingen, så synes jeg ikke nogen må undlade deres oplysningspligt. Indvandrerorganisationernes påstand kan jo sammenlignes med, at en kvinde, der bliver voldtaget, skal undlade at melde det til politiet, fordi der i en efterfølgende retssag af voldsmanden vil blive påstået, berettiget eller ej, at hun selv var ude om det.