EMNER

Omsorg ved livets slutning

BROVST:Det handler om omsorg og livskvalitet ved livets afslutning, når der er sognemøde i Brovst Præstegård i aften. Aftenens gæst er sognepræst og hospicepræst Ole Raakjær, Sulsted. Han holder foredrag med temaet: Tid til at le og tid til at græde - om hospice og hospicetanken. Ole Raakjær vil fortælle om arbejdet med alvorligt syge og døende på hospice. Hvad er historien bag hospice? Hvad er det særlige ved et hospice i forhold til et sygehus? Hvorfor er der brug for en sådan institution? Hvordan kommer man der? Hvad koster det? Hvad laver en præst på et hospice? Hvad med dem, der ikke kan komme på hospice, dem som foretrækker at være i eget hjem eller på et sygehus i nærheden? Hvordan kan de få støtte og hjælp? Ole Raakjær er ansat 50 procent på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg og i Det Palliative Team (palliativ: lindrende). KamillianerGaardens Hospice blev oprettet for få år siden for at yde omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for medmennesker med en uhelbredelig, dødelig sygdom, samt yde blandt andet social støtte, vejledning og sjælesorg til de pårørende. Den syge og døende kan således indlægges på hospice med henblik på den sidste tid, smertelindring eller aflastning. Ordet Hospice stammer fra det latinske Hospitium som betyder herberg/gæstevenskab. Et hospice i dag kan således siges at være et hus, der rummer omsorg og livskvalitet til mennesker ved livets afslutning samt til deres pårørende.Det er Brovst menighedsråd, der er arrangør. Alle er velkomne til arrangementet, hvor der også er kaffebord. Der bliver naturligvis også lejlighed til samtale og debat, fortæller sognepræst Ejnar Grønlund.