Omstændigt belærende

"Dannebrogvalfarten" # # ¤ ¤ ¤ ¤

"Dannebrogvalfarten" er historien om den unge, skolede Sigurd Brødmann, som skulle have efterfulgt sin far som leder af en kristendomsskole. Men på grund af en uretmæssig sigtelse for brandstiftelse mod faderen, der omkommer i branden, udbetales der ingen erstatning, og den gode Sigurd må gå i tjeneste som natmand og tømme retiraderne i det sygdomshærgede København efter slaget på Rheden i april 1801. Han bliver imidlertid udtaget som skriver for den berømte skuespiller H. C. Knudsen, og sammen begiver de sig rundt i Danmark på den såkaldte Dannebrogvalfart for at samle penge ind til krigens ofre og de efterladte gennem optræden. 61 bliver det til i alt., og der indsamles 14.656 rigsdaler og 14 skilling. Vel hjemme igen sker retfærdigheden fyldest ved kronprinsens mellemkomst. Romanen veksler imellem de to's rundrejse og forholdene for de tilbageblevne familier i København, hvor den fornuftige Charlotte holder sammen på tilværelsen for den gravide enke Katrine. Romanen læner sig op ad udviklingsromanen: vi følger Sigurds skred fra drikfældig og revolutionær hen mod borgerskabets normer; den proces virker overbevisende nok. Bogens problem er, at den har et svagt plot, og at den er så omstændelig i de mange belærende afsnit af miljømæssig og historisk karakter. Lad et eksempel illustrere Bredahls oplysningstrang: Da Knudsen og Sigurd krydser Lillebælt, skal vi have en belærende forelæsning om Kristian IIs berømte sejlads. Intentionen er god nok, men Festus ord til Paulus rinder mig i hu: "Den megen lærdom gør dig rasende". Peter W. Bredahl: "Dannebrogvalfarten". 376 sider, 229 kr., fra 1. maj 279 kr. Hovedland. Udkommer i dag.