Omstilling og politisk mod

Velfærdssamfundets kerneydelser skal prioriteres og videreudvikles, hvis vi ønsker et stærkt og solidarisk velfærdssamfund i fremtiden.

I dag ser vi generelt en forringet service inden for de offentlige velfærdsydelser. Selv folkeskolen, der må betegnes som en grundpille i velfærdssamfundet, forfalder i disse år. Det står i sandhed sløjt til, hvis vi ikke kan unde vore egne børn den samme gode uddannelse, som vi selv har fået. Regeringen svinger pisken over kommuner, regioner og den øvrige offentlige sektor. Det offentlige tvinges til den ene besparelse efter den anden. Udover ringere velfærd er resultatet mange steder, at brugerbetalingen stiger, hvorefter flere og flere vælger det offentlige fra og det private til. Konsekvensen bliver mindre fællesskab og mere individualisme. Regeringen har med andre ord styret velfærds-Danmark ind på en ideologisk dødssejlads. Der er derfor stærkt brug for et socialdemokratisk alternativt til regeringen. Vi skal ikke blot sikre et stop for regeringens besparelser, vi skal redefinere og nytænke det socialdemokratiske velfærdsprojekt. I det følgende vil vi beskæftige os med nogle få af de mange centrale udfordringer, Danmark står over for. Folkeskolen skal være hele folkets skole. Her mødes alle børn fra forskellige samfundslag. Her skal være plads til alle og en forståelse af, at eleverne lærer forskelligt. Folkets skole skal så vidt, det overhovedet er muligt, sikre, at alle elever udlever hele deres læringsmæssige og faglige potentiale. Folkets skole er et sted, hvor der stilles krav, opstilles klare retningslinjer, og hvor man lærer at respektere andre mennesker og indgå i forskellige fællesskaber. Vi foreslår, at både folkeskolen og skolefritidsordningen på sigt bliver obligatorisk for alle elever, og at det skole- og fritidspædagogiske arbejde integreres langt mere, end det sker i dag. Vi tror på, at eleverne lærer mere, hvis undervisning, idræt og fritid veksler mere hen over dagen, og at pædagoger og lærere i højere grad bruger hinanden i hverdagen. Vi foreslår, at det offentlige tilskud til private skoler reduceres kraftigt, og at pengene i stedet bruges til at styrke fællesskabets folkeskole. Hjemmeplejen undermineres også af regeringens besparelsespolitik. Men hvad ønsker vi egentligt selv, når vi bliver ældre eller gamle? ”Anstændighed og respekt” bør erstatte ”rationaliseringer og besparelser” som nøgleordene i den offentlige hjemmehjælp. Vi bør sikre, at hjemmehjælp ikke handler om minuttyranni, men om menneskeligt nærvær og hjælp til dagligdagen. Hjemmehjælpen skal styres via tillid til den enkelte hjemmehjælpers dømmekraft og ansvarsfølelse, snarere end via stopur, nidkære regler og pisk. Stigende fattigdom skal vi som socialdemokrater siger klar fra overfor. I år har 50 procent flere familier end i år 2000 søgt økonomisk hjælp til at kunne holde jul for deres børn og antallet af familier, der sættes ud af deres bolig, fordi de ikke har råd til at betale huslejen, er også steget mærkbart. Et godt samfund måles på, hvordan de svageste behandles. Vi socialdemokrater skal markere endnu stærkere, at vi vil fjerne de fattigdomsskabende elementer i beskæftigelsespolitikken. Grøn vækst kan blive vejen ud af finanskrisen. Vælger Danmark at satse klogt og visionært på vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger, kan det blive en stærk løftestang ud af den verserende krise. Hvorfor i alverden holde igen med helt nødvendige og kloge investeringer i fremtiden, når vi ved, at behovet er der, og når vi lige nu og her oplever en uhyggelig stigning i ledigheden blandt bygningshåndværkere. Der bør endvidere investeres i efteruddannelse af ufaglærte og andre med begrænset uddannelse, ligesom der skal skabes nye arbejdspladser via forskning og innovation. Her tænker vi bl.a. på vedvarende energi, men også på informationsteknologi, bio- og nanoteknologi samt områder såsom organisation, velfærd og pædagogik, hvor Danmark allerede råder over internationale førerpositioner. Socialdemokratiet skal koble de globale miljøudfordringer, de gammelkendte danske styrkepositioner med fremtidens socialdemokratiske velfærdssamfund. Den socialdemokratiske vision for fremtidens Danmark skal bygge på grøn vækst, fællesskab og solidaritet. Det kræver politisk mod og viljen til at stille nye forslag og dermed sætte en ny progressiv dagsorden for fremtiden. Tidens store udfordringer og problemer kalder på socialdemokratiske svar og løsninger.