Mariager

Omstrid anløbsbro lovlig

En privat anløbsbro støbt i beton ud i Mariager Fjord har vakt opsigt i det lille fiskerleje, Stinesminde. Flere beboere har skrevet breve til myndighederne. Men sandsynligvis er den to meter brede og 15 meter lange fuldt lovlig. Parret, som har købt ejendommen med fri udsigt over fjorden til Mariager, har nemlig blot restaureret en eksisterende anløbsbro efter gamle fotos fra 30erne. Også dengang blev der lagt beton ud over stensætningen. Nordjyllands Amt, hvorunder sagen hører, indstiller derfor, at anløbsbroen lovliggøres. Kystdirektoratet får nu det sidste ord.