Omstridt byggeri udskydes

Salgsarbejde kom sent i gang på grund af bøvl med naboer

SÆBY:Bygherre Lars Sørensens omstridte andelsbolig-projekt på Virkelyst udskydes et halvt år. I et brev til Sæby Byråd beder Lars Sørensen om, at den tildelte kvote til opførsel af 15 andelsboliger flyttes til 2005. Økonomiudvalget drøfter sagen på tirsdag. Siden skal byrådet give den endelige tilladelse, der dog ventes at blive en formsag. Også Erhvervs- og Boligstyrelsen skal dog sige dog for flytning af kvoten. Årsagen til ønsket om at udskyde byggeriet er, at det ikke er lykkedes Lars Sørensen at sælge de 15 andelsboliger. Interesseren er der, mener bygherren, men salgsarbejdej kom meget sent i gang, fordi Lars Sørensen i planlægningsfasen løb ind i problemer med det kommende byggeris naboer på Godthåbsvej. Her klagede 100 borgere over tilkørselsforholdene til de kommende andelsboliger. De mente, at der ville komme væsentligt tættere trafik på deres stille villavej. Samtidig var de stærkt utilfredse med, at Lars Sørensen uden tilladelse havde fjernet et stort buskads for enden af Godthåbsvej. Lars Sørensen skriver i brevet til byrådet, at han er overbevist om, at andelsboligprojektet kan realiseres i foråret 2005.