Brovst

Omstridt feriehusbyggeri bliver endnu større

Udviklingsselskabet Zelot gør klar til salg af yderligere 50 sommerhusgrunde i Krogen ved Tranum

Mens sog­ne­præst John Kris­ten­sen gør klar til bor­ger­mø­de om missionsbevægelsen Evangelist og det nye fe­rie­hus­om­rå­de i Kro­gen ved Tran­um, gør ud­vik­lings­sel­ska­bet Ze­lot klar til salg af yder­li­ge­re 50 som­mer­hus­grun­de i om­rå­det. FOTO: PE­TER LANG­KIL­DE

Mens sog­ne­præst John Kris­ten­sen gør klar til bor­ger­mø­de om missionsbevægelsen Evangelist og det nye fe­rie­hus­om­rå­de i Kro­gen ved Tran­um, gør ud­vik­lings­sel­ska­bet Ze­lot klar til salg af yder­li­ge­re 50 som­mer­hus­grun­de i om­rå­det. FOTO: PE­TER LANG­KIL­DE

TRANUM:Alt imens diskussionen går om den omstridte missionsbevægelse Evangelist og opførelsen af et nyt fritidsområde med 150 huse i Krogen ved Tranum, forbereder udviklingsselskabet Zelot, der står bag projektet, en udvidelse af området med yderligere 50 grunde. - De nye grunde ventes klar til salg efter sommerferien, oplyser direktør David Klit fra Zelot. De vil blive udbudt gennem lokal ejendomsmægler, så alle har mulighed for at købe. De første 150 grunde blev solgt på kun 30 dage uden annoncering. Zelot havde indbudt kunder, venner og bekendte til salgsmøder i Herning og Hillerød, og efter mund til mund metoden blev alle grunde solgt på en måned. - Vi fik en del henvendelser bagefter, også fra folk i lokalområdet, som gerne ville have haft mulighed for at købe en grund, siger David Klit. Og da vi fornemmede, at der var interesse for flere grunde, er det lykkedes os at købe jord til yderligere mindst 50 grunde. De første 150 grunde blev solgt som færdigpakker med hus med pligt til at bygge inden for halvandet år. De nye grunde bliver solgt uden byggepligt, så ejerne selv kan bestemme, hvornår de vil bygge. Det nye område vil blive tilknyttet det igangværende feriehusområde, hvor de første huse bliver færdige efter sommerferien i år og de sidste i foråret 2008, oplyser David Klit. Til udvidelsen har Zelot købt 3,8 hektar af Brovst Kommune og 16 hektar af et dødsbo. - Vi ved endnu ikke, hvor mange grunde der bliver plads til, siger David Klit. Men der bliver mindst 50. Og grundene bliver ligesom i det første område på 2500 kvadratmeter i gennemsnit. Prisen er endnu ikke fastsat, men David Klit anslår, at den kommer til at ligge på 600.000-650.000 kr. pr. grund. Heri er inkluderet 75.000 kr. til fælleshus og andre fælles faciliteter i det igangværende område. Den igangværende debat om missionsbevægelsen Evangelist og det nye feriehusområde ved Tranum skyldes, at en del af grundejerne er medlemmer af Evangelist. Det har skabt frygt for, at Evangelist skal begynde at missionere og få indflydelse i området, og som følge deraf har sognepræst John Kristensen og menighedsrådene i Lerup, Tranum og Koldmose indkaldt til borgermøde om Evangelist tirsdag aften.