Kunst

Omstridt gågade-skulptur i Hurup får ny placering

Formanden for Hurup Handelsstandsforening, tøjhandler Finn Jensen, kunne glæde sig over en konstruktiv generalforsamling med opbakning til bestyrelsens arbejde. Foto Henrik Stærk

Formanden for Hurup Handelsstandsforening, tøjhandler Finn Jensen, kunne glæde sig over en konstruktiv generalforsamling med opbakning til bestyrelsens arbejde. Foto Henrik Stærk

Handelstands-forening i fortsat fremgang og har nu 63 aktive medlemmer HURUP: Ved generalforsamlingen mandag den 26. februar aflagde formanden, tøjhandler Finn Jensen bestyrelsens beretning. Her kunne han oplyse, at foreningen har haft medlemsfremgang i 2006 - og tæller i dag 63 aktive og 14 passive medlemmer, hvilket er flot sammenlignet med byer af samme størrelse. Hjemmeside Foreningen er snart parat med en hjemmeside, hvor man bl.a. vil kunne følge med i arrangementer, tilbud med videre. - I 2006 påbegyndte Sydthy Svømmebad byggeriet af en wellness-afdeling, som skal rumme Kurbad Thy. I forbindelse med indvielsen til sommer vil skulpturen i gågaden blive flyttet fra sin nuværende placering på pladsen foran Nordea til haven ved Sydthy Svømmebad, afslørede Finn Jensen på generalforsamlingen. Skulpturen, der ejes af Hurup Handelsstandsforening, har med sin placering midt på gågadens eneste torv frataget foreningen muligheden for større publikumsvenlige arrangementer i gågaden. Under valg til bestyrelsen var der genvalg til urmager Steen Holm Hansen. Der var nyvalg til tøjhandler Kimi Gyrup og hotelejer Michael Thinggaard Madsen, der afløser tøjhandler Henrik Baun og gardinhandler Erik Toft. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med genvalg af Finn Jensen som formand. Som ny næstformand valgtes tøjhandler Turi Strandgaard Petersen, der afløser Henrik Baun. Steen Holm Hansen blev genvalgt som kasserer og advokatfuldmægtig Christian Løth Mortensen blev genvalgt som sekretær. @Byli.9.special.bund:Af Knud Erichsen knud.erichsen@nordjyske.dk