Omstridt gågadehus nedrives

Indsigelser mod nedrivning af bevaringsværdigt hus forgæves

Bente Lembo
Man begyndte med baghuset, da nedrivningen af Adelgade 23 i Hobro gik i gang. FOTO: GRETE DAHL
Lokalpolitik 10. oktober 2006 06:00

HOBRO: Nu er nedrivningen af det omstridte gågadehus, Adelgade 23 i Hobro, gået i gang. Entreprenørens tunge maskineri er i første omgang blevet sat ind mod baghuset, og siden skal også forhuset med facade ud mod gågaden jævnes med jorden. Tilladelsen til at rive huset ned har været omstridt, fordi Adelgade 23 er omfattet af en bevarende lokalplan. I maj i år besluttede et flertal i Hobro Byråd imidlertid, at huset kan rives ned. Det sker for at efterkomme et ønske fra ejeren, Sparekassen Hobro, om at opføre en ny ejendom på stedet. Flere er gået i brechen for det gamle hus. Forkæmperne har været Bedre Bymiljø i Hobro; kommunens rådgiver i sagen, Exners Tegnestue i Århus; og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, der har gjort indsigelse mod tilladelsen til nedrivning. Formand for teknisk udvalg i Hobro Kommune Preben Christensen (S) siger, at teknisk udvalg for nylig havde sagen oppe at vende. Man godkendte bygherrens forslag til facade og gav tilladelse til nedrivning af for- og baghus. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har indvendt, at en nedrivning kun kan lovliggøres gennem udarbejdelse af en helt ny lokalplan, men det er udvalget altså ikke enig i. - Vi ser sådan på det, at en nedrivning af huset er medholdelig i henhold til lokalplanen, siger Preben Christensen. Han understreger, at udvalget har sikret sig, at det nye byggeri vil falde i med det omgivende. Udvalget har set en facadeskitse, som det har godkendt. Formand for bestyrelsen i sparekassen Hans Jørgen Nielsen siger, at man satser på at komme i gang med nybyggeriet så hurtigt som muligt. I Adelgade 23’s forhus, på første sal, bor der stadig en lejer. Sparekassen har indgået aftale med vedkommende om genhusning. Når lejeren er flyttet, kan nedrivningen af forhuset gå i gang.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...