EMNER

Omstridt kasserer kommer endnu engang i fokus

HALS:Ved weekendens møde i Hals Menighedsrådsmøde bliver der igen sat fokus på rådets omstridte kasserer, Birgit Dahl. Det sker i forlængelse af, at det nye rådsflertal i fjor sagde ja til at genvælge Birgit Dahl til kassererposten, selv om rådets revisorer havde opfordret til at få hende afløst af en mere regnskabskyndig person - og selv om der i fjor blev holdt et krisemøde med deltagelse af bl.a. provst Jens Jacob Jensen og Jens Andreasen om de mange revisionsbemærkninger til det 03-regnskab, som Birgit Dahl havde udarbejdet. Også den lokale præste-duo, Jørgen Bendixen og Pia Søgaard Hansen, har erklæ-ret sig ytrygge ved valget af Birgit Dahl til kassererposten, og menighedsrådsformand Poul Erik Lyngdorf har nu foretaget en undersøgelse af regnskabsføringen i menighedsrådet. Han er i forlængelse deraf klar til i weekenden at viderebringe sine konklusioner. - Håbet er, at vi på den måde kan få lukket den her sag og få etableret et godt samarbejde. Men hvis de to kombattanter (Birgit Dahl og eks-formand Bent Sloth, red.) igen kommer op at slås om det her, er jeg indstillet på at holde dén del af mødet lukket. Så er der jo tale om en personsag, slutter han.