Lokalpolitik

Omstridt naturprojekt på rette spor

Trods store kriser ser planen om en 200 kilometer lang vandresti omkring Det Sydfynske Øhav ud til at have fundet fodslag. Tranekær har netop som den første af en række kommuner godkendt den indledende del af vandrestien og indleder etableringen først i det nye år. Derefter følger resten i takt med, at aftalerne med lodsejerne falder på plads. Den sammenhængende natursti bliver en af landets længste og betegnes som et enestående projekt, fordi det går gennem et område ejet af overvejende private lodsejere. Stien strækker sig fra gennem otte kommuner på Sydfyn, Ærø, Tåsinge og Langeland og skal tiltrække vandrere fra hele landet. Den er fyrtårn i en plan om at øge naturturismen på Sydfyn, kendt som et af landets smukkeste områder. Stien skal ikke mindst gavne turismen, som er vigtig for Sydfyn. Projektet til i alt 15 mio. kr. støttes af EU med knap fem mio.kr. via mål 2-midlerne til områder med problemer som høj arbejdsløshed og afvandring. Resten kommer fra kommunerne og Fyns Amt. Naturstien fik ellers den værst tænkelige betingelse, da 100 landmænd på Sydlangeland boykottede den, og landboforeningerne krævede projektet udskudt. Siden blomstrede problemerne andre steder i det tætbefolkede område fyldt med landbrugs- og jagtinteresser. Fronterne kørte så hårdt op, at præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Poul Henrik Harritz, kaldte bønderne for tidens nye herrefolk. Men da det lykkedes at få landbrugsorganisationerne med i styregruppen, lysnede det. - Alle parter skal involveres i sådan et projekt fra begyndelsen. Vi havde ikke landbrug og skovbrug med, og det var en fejl. Men samtidig er der stigende bevidsthed om, at Sydfyns fremtid i høj grad ligger inden for turisme, siger formanden for Naturturisme Fyn, borgmester Jørgen Otto Jørgensen (S) fra Ærøskøbing. Ærø er længst fra at have lodsejerne i ed. Store diskussioner om ekspropriation har bremset sagen. - Vi foretrækker frivillighedens vej og arbejder fortsat på højtryk på at undgå det, siger Jørgen Otto Jørgensen. Han håber, at det fælles naturprojekt bliver en prøvesten for en sydfynsk nationalpark. Efter at Fyns Amt som det eneste amt sagde klart nej til miljøminister Hans Chr. Schmidts oplæg til danske nationalparker, så åbner amtet i den kommende regionplan atter døren for naturpark i Det Sydfynske Øhav. - Jeg har selv hele tiden været en stor tilhænger. Vandrestien og naturturismeprojektet kan måske være et led i processen og afdramatisere større naturprojekter i fremtiden, siger Jørgen Otto Jørgensen. I Tranekær Kommune, der snart som de første går i gang med buskrydderen, bidrager borgmester Jørgen Nielsen (V) selv med et par kilometer jord under den nye sti. - Jeg synes, det er et fremragende projekt og er 100 pct. overbevist om, at ingen vil blive generet af det, siger han til Ritzau. Men også Tranekær har et hængeparti med en lille gruppe lodsejere, der stritter voldsomt imod. - Vi forhandler fortsat. På et tidspunkt må vi overveje, om vi vil gøre brug af muligheden for ekspropriation. Men det vil kun blive aktuelt i yderste nødstilfælde, siger borgmesteren. Han slår fast, at de frivillige erstatninger er lagt på så højt et niveau, at det ikke betaler sig for lodsejere at fremtvinge ekspropriation. Målet er, at de 200 km natursti er helt klar til publikum senest i 2006. /ritzau/