Lokalpolitik

Omstridt plan klar

Et fler­tal i ud­val­get for plan og mil­jø ind­stil­ler nu til by­rå­det, at pla­nen for hel­års­bo­li­ger ved Sæby Strand god­ken­des. Ar­kiv­fo­to: Bent Ja­kob­sen

Et fler­tal i ud­val­get for plan og mil­jø ind­stil­ler nu til by­rå­det, at pla­nen for hel­års­bo­li­ger ved Sæby Strand god­ken­des. Ar­kiv­fo­to: Bent Ja­kob­sen

SÆBY:Et flertal i kommunens plan og miljø har nu sendt lokalplanforslaget for det nye helårsboligområde ved Sæby Strand videre til endelig godkendelse i byrådet. Mindretallet, Brian Pedersen og Paul Rohde Andersen, begge SF, kan ikke gå ind for, at der bygges på det tidligere campingpladsareal. Den indstilling har de haft under hele sagens behandling, og de fik fra starten deres holdning med i lokalplanforslaget som et tillæg til forslaget. De mener primært, at der ikke skal bygges i området, og sekundært, at det byggeri, der lægges op til i lokalplanen, absolut ikke er kønt eller egnet til naturområdet og at der er tale om for massivt et byggeri. Færre og lavere - Flertallet mener, det er en god ide at bygge helårsboliger i området, og vi kan da også konstatere, at der er sket ændringer af de muligheder, lokalplanen giver, i forbindelse med offentlighedsfasen, siger formanden for udvalget, John Christensen (V). - Der er blevet skåret ned i antallet af boliger, og der er ændret på byggestilen for boligerne nærmest vandet. Her er der blandt andet sat en strammere grænse for, hvor høje de må være. Nu er det 4,5 meter mod oprindelig syv meter, siger John Christensen. - Ud mod Frederikshavnsvej er antallet af dobbelthuse skåret ned fra 40 til 32, og der er nu krav om, at der skal udlægges et grønt område med legeplads og lignende. - Så planen er ændret en hel del, siger John Christensen.