Omstridt SFO bliver endelig vedtaget af byrådet

HIRTSHALS:Trods vedvarende protester fra både Hirtshals Boldklub og skolebestyrelsen på Hirtshals skole, så ventes byrådet på mødet i aften at give grønt lys til byggeriet af en ny SFO mellem den nuværende opvisningsbane på stadion og ud mod Søndergade. Boldklubben frygter, at SFO'en vil være en belastning for klubbens aktiviteter, mens skolebestyrelsen synes, at det er en dårlig ide, at børnene skal forlade skolens område for at komme i SFO'en, og samtidig vil det gå udover samarbejdet mellem pædagoger og lærere, lyder kritikken. Hirtshals Boldklub er dog ene om at have indgivet en reel indsigelse mod byggeriet, og det kan næppe bremse vedtagelsen af lokalplan 290. Penge til ny kommune Det koster penge at forberede et bryllup, og alle parter må betale sin del af gildet. Forhandlingsudvalget har nedsat en projektorganisation, som skal forestå den kommende kommunesammenlægning, og udvalget har bedt om en mio. kr. til at kigge nærmere på de nuværende forhold. Forhandlingsudvalget har besluttet, at pengene skal fordeles efter indbyggertal. Det betyder, at byrådet skal godkende, at Hirtshals skal betale sin del af kagen - og med et indbyggertal på 14.628 borgere svarende til 21,43 procent af det samlede befolkning i den ny storkommune - lyder "regningen" på 214.000 kr. Der er ikke afsat penge på budgettet, så beløbet snuppes direkte fra kassebeholdningen. Nyansættelse Der er brug for flere administrative ressourcer på ældreområdet, så byrådet skal også tage stilling til et forslag om at oprette en 30 timers stilling i social- og sundhedsforvaltningen. Det er bl.a. kravet om frit valg, som stiller større krav til planlægning, dokumentation, ressourceudnyttelse, personalepleje og kvalitetssikring. Der er af sat 240.000 kr. til af lønning af den pågældende medarbejder. Stillingen finansieres via besparelser på ældreområdets budget, men det får ingen økonomiske konsekvenser for de plejerelaterede opgaver. Dyrere musikskole Desuden skal byrådet tage stilling til nye kontingentsatser i musikskolen. Undervisningen bliver dyrere, fordi musikskolen mangler 100.000 kr. på budgettet. Planredegørelsen for 2005 skal godkendes, og der skal gives tilladelse til opkøb af jord ved Tversted Skole til brug for en ny børnehave, og der skal udpeges et medlem til det fælles koordinationsudvalg mellem Sindal, Hjørring og Hirtshals Kommune samt vælges to delegerede til KL's delegeretmøde.