Bisnap

Omstridt strand får blå flag

Hou sydstrand er inde i varmen.

Badestranden ved Hesteskoen - med udsigt til Nordjyllandsværket - lever ikke til kravene for godt badevand i år. Arkivfoto: Henrik Bo

Badestranden ved Hesteskoen - med udsigt til Nordjyllandsværket - lever ikke til kravene for godt badevand i år. Arkivfoto: Henrik Bo

Stranden ved Hesteskoen i Aalborg Øst mister det blå flag. Stranden havde sidste år ikke badevandskvalitet, der lever op til reglerne. Til gengæld har Friluftsrådet tildelt Aalborg Kommune det eftertragtede flag til to andre strande, som ellers har været foruden i 2010. Det drejer sig om Hou Sydstrand og Lindholm Strandpark. Her overholdt sidste års målinger for badevandskvaliteten grænseværdierne. Hou har ellers været genstand for en politisk diskussion, hvor der efter pres fra SF sker en fremskyndelse af en spildevandskloakering i området. Før kloakeringen er færdig accepterer man nemlig en forringet spildevandsrensning i nedsivningsanlæg, og det kan påvirke vandløbs- og badevandskvaliteten. Men til sommer er der altså blå flag ved sydstranden. Derudover er der også blå flag til Bisnap Strand, Egense Skanse, Møllestenen (Koldkær Strand), Egholm Strand og Stejlgabet (Dokkedal). Til næste år regner Aalborg Kommune desuden med at kunne hejse flaget ved det ny havnebad i Aalborg. I fjor blev der taget en række målinger, og de overholdt grænseværdierne. Og indtil videre er prøver i 2011 også gode. Når det gælder blå flag i havnene hejses i denne sejlersæson ved Marina Fjordparken i Aalborg og Nibe lydsbådehavn. Til gengæld er der ikke søgt om blå flag til havnen i Hals.