Omstridt vejarbejde forsinket

Hovedvejen gennem Arentsminde bliver ikke klar til ferien

Arbejdet med udbygning af hovedvejen i Arentsminde ventes først færdigt midt i august, næsten to måneder senere end planlagt.
 FOTO: LARS PAULI

Arbejdet med udbygning af hovedvejen i Arentsminde ventes først færdigt midt i august, næsten to måneder senere end planlagt. FOTO: LARS PAULI

Et omstridt vejarbejde i Arentsminde, hvor det har været nødvendigt at ekspropriere i 27 tilfælde for at skaffe mere plads til vej og cykelstier for at opnå større trafiksikkerhed på hovedvejen gennem byen, nærmer sig nu sin afslutning. Men arbejdet bliver ikke færdigt til sommerferien, som Nordjyllands Amt oprindelig havde regnet med. - Vi venter først at blive færdige midt i august, oplyser ingeniør Stig Wenniche fra Nordjyllands Amt. Men arbejdet vil blive indstillet i de tre industriferieuger i juli, så den største ferietrafik ikke generes af vejarbejdet. Hård vinter Som årsag til forsinkelsen nævner Stig Wenniche den strenge vinter. Han Herreds Elforsyning har lagt lyslederkabler langs hovedvejen i Arentsminde, og for ikke at skulle grave to gange, har amtet måttet afvente mildere vejr til kabellægningen. Desuden har den nedstyrtede motorvejsbro forsinket arbejdet med knap en uge, da vejarbejdet i Arentsminde var indstillet, mens trafik fra motorvejen blev omdirigeret. Trafiksikringen af hovedvejen gennem Arentsminde sker på en 1,2 kilometer lang strækning - fra byskilt til byskilt. Arbejdet omfatter hastighedsdæmpende byporte i begge ender af byen samt pudebump og midterheller ved bl.a. skolen. Vejanlægget kommer til at bestå af en syv meter bred kørebane og halvanden meter brede cykelstier. Arbejdet udføres af Nordjyllands Amts entreprenørenhed i Klarup, og prisen er anslået til ca. 1,8 mio. kr.