Omtale af NLP under al kritik

TERAPI: I løbet af den seneste uges tid er jeg blevet kontaktet af en del mennesker, der har bedt mig om at kommentere en udsendelse, der blev vist i DR 2 lørdag 22.3. Emnet var personalekurser med fokus på Teambuilding. Det, som jeg gerne vil både kommentere og anfægte, er den måde, som den psykologiske retning kaldet NLP, blev omtalt og brugt på. Journalisten Frank Esmann stod for den pågældende udsendelse, som viste forskellige måder at arbejde med Teambuilding på. Lektor Jørgen Bagge fra Handelshøjskolen i København indledte med nogle betragtninger om kvaliteterne i samarbejdet i teams. Han nævnte bl.a. feedback, forhandling, aktiv lytning og gruppeprocesser, som noget man skulle lære at håndtere på en effektiv måde. Da disse aspekter er helt centrale inden for NLP og netop det at træne dem, indtil de bliver til praktiske færdigheder, står jeg helt uforstående over for Frank Esmanns valg af indslag, som var et 7-8 år gammelt udpluk fra et NLP uddannelsensforløb. Hvorfor vælge et gammelt udpluk med en proces, der overvejende bruges terapeutisk, når fokus er på Teambuilding? Og når NLP har så rig en vifte at byde på i den sammenhæng? Jeg har beskæftiget mig intenst med NLP i snart 15 år og uddanner mennesker inden for området. Desuden har jeg skrevet to bøger om NLP og en tredje om stresshåndtering i sundhedssektoren udkommer til efteråret. Jeg ved derfor temmelig meget om, hvad NLP er, og hvad det kan bruges til. Med i studiet havde Frank Esmann organisationspsykologen Vibeke Søndergaard, som bl.a. kommenterede NLP. Jeg synes, det er betænkeligt når mennesker, der omtaler sig selv som professionelle, ikke orienterer sig inden for det område, de udtaler sig om. Havde Vibeke Søndergaard gjort det, ville hun helt sikkert have studset over at høre Frank Esmann omtale NLP som en teknik, der er terapeutisk orienteret. Dette er på ingen måde tilfældet! NLP er en psykologisk retning, der ligger tæt op ad den kognitive psykologi (den psykologi, der beskæftiger sig med mentale processer). NLP har i særlig grad fokus på, at det enkelte menneske udnytter sine evner og ressourcer optimalt for derved få mulighed for at leve et liv mere i overensstemmelse med det, man ønsker. Af samme grund vil der naturligvis være fokus på kommunikation. At der så ud fra den forståelse, som NLP har af det menneskelige sind, er udviklet nogle terapeutiske metoder og processer, er en anden sag. NLP bliver bl.a. brugt inden for formidling, supervision og coaching samt i organisationer i det hele taget. Vibeke Søndergaard udtalte: "Det er jo tydeligt, at NLP kun kradser i overfladen." NLP "kradser" ingen steder! Vibeke Søndergaard må da vide, at psykologiske metoder ikke gør noget som helst i sig selv. De bliver levende og virkningsfulde i de "rette hænder". I forbindelse med et NLP-uddannelsesforløb er formålet at lære NLP, således at man kan bruge det lærte i sit arbejde og i sit liv som helhed og ikke at "kradse" nogen steder. Dukker der materiale frem under denne læring, tages der naturligvis professionelt hånd om dette. Vibeke Søndergaard gav udtryk for, at skulle der arbejdes i dybden, var det psykologen, der skulle til. Uden at ville generalisere, har jeg oplevet det modsatte. Jeg har af og til haft klienter, der har haft ti sessioner hos en psykolog uden at nå til andet end at forstå sit problem. Ved hjælp af NLP's blide og effektive metoder er der efterfølgende blevet arbejdet med problematikken på et dybere plan. Flere af mine kursister har sagt, at de er glade for, at de er startet på NLP uddannelsen, før de så den pågældende udsendelse. De synes ganske enkelt, at brugen og omtalen af NLP var under al kritik. Jeg vil da ikke lægge skjul på, at jeg er helt enig. Jeg er dog helt sikker på, at Vibeke Søndergaard har bidraget med det bedste, hun kunne, ud fra den viden, hun har om NLP, og at formålet var at sikre menneskers integritet.