Omtanke ønskes

BOG Birthe Rønn Hornbech: ”Tale er guld” # # # # # ¤ Ikke alt lovligt er gavnligt. Birthe Rønn Hornbech gentager sætningen gang på gang i sin lille, letlæste debatbog, hvor hun uddyber sine i forvejen kendte holdninger til Muhammed-sagen, terrorpakken med videre. Hendes hovedpointe er, at det ingen skade er til, at vi af og til tænker os om og overvejer konsekvenserne af vore handlinger. Vi har ytringsfrihed, javel, men det har vi stadig, selv om vi viser en smule mere respekt for andre. Det burde både en større jysk avis og et større dansk parti ifølge forfatteren lægge sig på sinde: “Det er udtryk for et fundamentalistisk syn på ytringsfriheden, hvis man først og fremmest betragter denne rettighed som en håneret vendt mod bestemte mindretal i vort land”, fastslår Venstres skrappe dame. Bogen fokuserer stærk på vores holdning til “de fremmede”. De er, pointerer Birthe Rønn Hornbech, kommet til landet på grundlag af en vedtagen dansk politik. Så har samfundet også en forpligtelse til at behandle dem ordentligt. Vi må lære og indrette os på, at for dem, der ikke er vokset op med den, kan vores direkte debatform virke sårende og krænkende. Medierne og nogle af kolleger på Christiansborg får også en tur med krabasken. Da imam Abu Laban foreslog en mægling og en erstatning mellem de involverede i et drab, stemplede pressen forslaget “blodpenge”, og så gik alle i selvsving - selv om, noterer Birthe Rønn Hornbech, både mægling og erstatning er kendte begreber i det danske retssystem. Dansk Folkeparti hører tydeligvis til Birthe Rønn Hornbechs yndlingsaversioner: Partiet mener ikke, skriver hun, at der skal være ytringsfrihed for dem, der mener, at ytringsfriheden skal bruges til at lufte meninger, som DF ikke bryder sig om. Til gengæld går partiet ind for at ophæve racismebestemmelsen. “Så kan de af Dansk Folkepartis politikere, der er dømt for racisme, i fremtiden ustraffet forhåne herboende mindretal”. På det seneste er det især hendes modstand imod dele af regeringens terrorpakke, der har bragt hende selv i mediernes søgelys. Venstre-politikeren dokumenterer, at hun ikke selv går af vejen for at bruge stærke ord, når et standpunkt skal markeres. Hvis terrorpakken gennemføres, bliver det, skriver hun, “retsstatens undergang”. Birthe Rønn Hornbech er en engageret, indsigtsfuld debattør og politiker, hvis indsats heldigvis gør det lidt sværere for andre politikere at slippe afsted med hvad som helst. I bogen kommer vi nogle spadestik dybere i argumentationen, end den daglige mediemølle levner plads til, og det gør bogen til et velkomment - og aktuelt - bidrag til samfundsdebatten. Søren Wormslev soeren.wormslev@nordjyske.dk @Brød.9.: ] Birthe Rønn Hornbech:: ”Tale er guld”. 144 sider. 149 kr. Gyldendal.