Lønstrup

Omvandrende historiefortæller

Allan Normann Sørensen, Møllebakkevej 2, Lønstrup, fylder onsdag 70 år.

Allan Normann Sørensen fylder 70 år i dag. Foto: Hans Ravn

Allan Normann Sørensen fylder 70 år i dag. Foto: Hans Ravn

Han blev født i Lønstrup og kom som 14-årig i lære hos murermester E. Emanuelsen i Lønstrup. Han arbejdede som svend i et halvt år, og rejste så til Haslev for at læse til bygningskonstruktør på Håndværkerskolen. Efter endt militærtjeneste hos Ingeniørtropperne, blev Allan Normann Sørensen ansat hos arkitektfirmaet Jørgen Andersen og Esbern Madsen i Frederiksen. Efter halvandet år kom han til Hjørring Amt og i 1970 til Hjørring Kommune, hvor han begge steder arbejdede med sagsbehandling og ved kommunen også med lokalplanerne for Lønstrup. Allan Normann Sørensen blev pensioneret i 1998, men spilder ikke tiden som pensionist. Fra maj til september går han byvandringer i Lønstrup, hvor han fortæller om byen og dens historie. Tre måneder om sommeren åbner han og Ture Olsson Lønstrups gamle redningshus, så turisterne kan se kystbåden Marly og de gamle effekter, som fortæller om redningsvæsen og fiskeri i tidligere tider. Allan Normann Sørensen er desuden medstifter af Lønstrupkoret, et lille kor, der holder sangaftener i redningshuset og i Mårup Kirke hver sommer. Desuden har han en lille båd, som han og broderen fisker fra, når vejret er til det. Allan Normann Sørensen holder også meget af at sidde på bænken foran huset på Møllebakkevej. Her hilses der på venner og bekendte, og ikke sjældent inviteres de op på bænken til en bjesk, som han selv har lavet. Fødselsdagen fejres under private former.