Naturvidenskab

Omvendelse uden indhold

Man skal ikke kaste skarn på en omvendt synder. Vel kan han have gjort meget galt, men omvendelsen til et bedre liv er dog en afgørende, positiv ændring.

Med det udgangspunkt havde det været pragtfuldt at glæde sig over den amerikanske præsident Bushs tale, hvor han understregede, at USA tager kampen mod klimaforandringer seriøst. Det er da også værd at glædes over, at det overhovedet er gået op for George W. Bush og hans nære venner i det amerikanske erhvervsliv, at den globale opvarmning faktisk er et problem. Opvarmningen har nemlig en lang række effekter, der i forskellig grad rammer dyr, mennesker og planter over alt på kloden. Efterhånden kræver det også en kraftig lup at få øje på en forsker, der vil ignorere de mulige farer. Alligevel giver præsidentens tale ikke anledning til megen glæde. George W. Bush agter nemlig at opfinde det varme vand en gang mere: USA vil ikke tage del i det store arbejde, der allerede foregår i FN-regi, USA vil fortsat ikke have med Kyoto-aftalen at gøre, og USA vil fortsat slet ikke så meget som overveje en begrænsning i CO2-udslippet, baseret på det faktiske udslip. Hvis den økonomiske vækst fortsætter, så vil USA have lov at forurene i samme stigende tempo. I stedet vil USA til næste år invitere en række af de andre store miljøsyndere som Indien og Kina. Så kan de i alt 15 lande begynde helt forfra med at diskutere, hvad der skal gøres. Derefter skal det være op til hver enkelt at afgøre, hvad der kan gøres. Med andre ord: Puls bare videre. Naturligvis kan ethvert land opfinde passende forklaringer på øget udslip, hvis man ikke er bundet af nogen internationale aftaler. Den danske miljøminister Connie Hedegaard (K) er et høfligt menneske, så hun har valgt at glæde sig over den såre beskedne udvikling i amerikanske politik. Tingene flytter sig i den offentlige debat i USA, mener hun. Samtidig har hun FN’s klimatopmøde i København om to år at tænke på: En voldsom ordstrid med amerikanerne allerede nu vil yderligere minimere mulighederne for at opnå den ønskede fornyelse af Kyoto-aftalen på mødet i København. Tingene flytter sig sikkert i USA, men det sker fortsat i et meget fodslæbende tempo. Der er helt anderledes fart på forbruget af olie, gas og kul.