Lokalpolitik

Omvendt racisme

Danmark har altid og til vore dage været et åbent land, dog med en fornuftig forvaltning af denne åbenhed, således at vi har været i stand til at tilbyde de indvandrerne mennesker tålelige vilkår.

Selvfølgelig kan vi ikke som de større lande tage en hel folkevandring ad gangen - vi er et lille land med en befolkning på fem mio. (mindre end nogle storbyer). Desværre er denne fornuftige forvaltning af åbenheden gået tabt i det kaotiske og ulyksalige medlemskab af først EF og senere EU. Den Europæiske Union har ved hemmelige og ikke-offentliggjorte aftaler ofret det europæiske folks selvstændighed, frihed og demokrati på guldgudens alter. Man har dikteret medlemslandene fastsatte kvoter for modtagelse af muslimske de facto-flygtninge fra de arabiske lande omkring Middelhavet. Hvad de blinde og naive EU-ministre ikke vidste var, at det ikke var indvandrere eller flygtninge, man modtog, men folk, der var sendt herop med det formål at tilintetgøre de vestlige demokratier. Der blev prædiket menneskerettigheder, åbenhed og multikulturalisme (som vi altid havde praktiseret - med fornuft), men nu kom nogle folk, der kun tænker på at misbruge vor åbenhed og tolerance til at ødelægge - vor åbenhed og tolerance. Det er med åbenheden som med friheden, den skal praktiseres med fornuft og ansvar. Filosoffen Allan Bloom siger det meget rammende: "Engang var åbenhed en dyd, der tillod os at søge det gode gennem vores fornuft. Nu betyder åbenhed, at man accepterer alt og benægter fornuftens magt. Den grænseløse og tankeløse stræben efter åbenhed uden erkendelse af de politiske, sociale og kulturelle problemer, som åbenheden indebærer... har gjort åbenheden meningsløs. Kulturrelativisme ødelægger både én selv og det gode." De muslimske besættere vil ikke, som alle andre flygtninge/ indvandrere, respektere den danske grundlov og kultur men vil tværtimod påtvinge værtslandet deres middelalderlige og grusomme kulturreligion, som ikke tolererer andre kulturer, - de er derfor ikke gæster, som vi modtager med åbne arme og sind... de er besættere som ønsker at overtage vores samfund og indføre Islam og sharialoven. De ønsker særregler og særbehandling og stiller krav som Danmark slet ikke kan opfylde uden at ødelægge sig selv. Det kan sammenlignes med at en familie holder åbent hus og inviterer alle der kommer forbi, også selvom de godt er klar over at der er forbrydere imellem. Disse individer tænker kun på sig selv og på at berige sig på andres bekostning - og ødelægger derfor hele festen. Åbenhed og frihed uden ansvar er destruktive kræfter som kun forbrydere har gavn af. Muslimerne får ved deres destruktive opførsel drænet hele det danske samfund for menneskelige og økonomiske ressourcer, så der ikke bliver meget tilbage til de rigtige flygtninge/indvandrere og danskerne selv. Vi har ikke engang plads nok i vore fængsler til at rumme alle lovbryderne, hvilket betyder de går fri og kan fortsætte deres destruktive adfærd så endnu flere kan blive dræbt og lemlæstet. Når de indkalder til møde, fordi de føler sig truet som følge af deres egen adfærd, hopper og springer politikerne med integrationsminister Rønn Hornbech og Hanne Bech Hansen i spidsen og strør endnu flere milliarder i den bundløse integrationskasse, der separat står til muslimernes disposition. Vi hører jo ikke, at alle de andre folk med en anden etnisk baggrund får tilbudt de samme faciliteter. Besætterne har nu næsten renset tre store områder af Danmark for andre kulturer og religioner: Vollsmose, Gellerup og Nørrebro, som i dag ligner krigszoner. Islam er jo en krigerreligion og tolererer hverken frihed eller demokrati eller andre religioner, deraf de mange virkelige flygtninge/indvandrere som bliver drevet på flugt af Islamisterne. Som den sidste dråbe i malurtbægeret tillader Birthe Rønn Hornbech sig at tvivle om effekten af at udvise de utilpassede og destruktive elementer blandt muslimerne og påberåber sig menneskerettigheder for disse mennesker - hvad med menneskerettighederne for disse udyrs ofre? Den slags mennesker stiller sig ved deres gerninger udenfor samfundet og respekterer ikke andres rettigheder - de har derfor heller ikke krav på menneskerettigheder. De vil ikke respektere det danske samfund, så de må sendes hjem hvor de kan praktisere deres uhyggelige religion i fred og ro - det må da kaldes at tage hensyn selvom de ikke tager hensyn til andre. Vi oplever i Danmark omvendt racisme, idet politikerne, politiet, medierne og dommerstanden favoriserer det muslimske mindretal (endnu) i deres iver efter at tilfredsstille de fornærmede muslimer. Hvis en fra Thailand eller et andet land begår, lovbrud oplyser medierne vedkommendes oprindelsesland, men hvis en muslim begår lovbrud, oplyser medierne kun, at det er en indvandrer eller én med indvandrerbaggrund - til stor skade for de fredelige flygtninge/indvandrere. Og politiet kan kun finde ud af at anholde de herboende rockere og lader muslimerne gå fri - det er da racisme og forskelsbehandling. Partiet SIAD vil gerne indføre lidt fornuft i den urolige og ulykkelige situation og den kommende indvandring, men det kan vi kun gøre med din hjælp. Gå ind på vores netavis www.femitolv.dk og udskriv en vælgererklæring. Så er du med til at få ordnede forhold i Danmark igen. På forhånd tak. Støt SIAD med din underskrift og evt. med et medlemskab så er vi godt på vej.