Onde viljer og slet spil

Som landsformand for Danske Epilepsiforening må jeg konstatere, at det er en sort dag for danske epilepsipatienter. Region Sjælland har trods opfordringer fra patienter, trods opfordring fra Sundhedsminister Bertel Haarder og trods opfordringer fra Folketingets Sundhedsudvalg skånselsløst valgt at gennemtvinge omfattende besparelser på Epilepsihospitalet Filadelfia.

Resultatet af denne kynisme er i dag meldt ud: Ungdomsafdelingen og afdelingen for de psykisk og fysisk udviklingshæmmede lukker omgående, stort set samtlige patientforløb aflyses resten af året, 100 ansatte får en fyreseddel, og på lidt længere sigt er hele hospitalet lukningstruet! Bliver dette en realitet får det også store konsekvenser for nordjyder med epilepsi, idet også mange mennesker med en svær epilepsi fra Nordjylland bliver henvist til Epilepsihospitalet i Dianalund. Regionens ønske om at spare på deres patientbehandling på Filadelfia sender regningen direkte videre til en svært belastet patientgruppe. Konkret betyder det eksempelvis at Havehuset - som afdelingen for de psykisk og udviklingshæmmede patienter med epilepsi til dagligt kaldes - nu skal lukke. Havehuset er en helt unik afdeling i Danmark - der findes ganske simpelthen ikke lignende afdelinger ikke andre steder i landet. Hvor skal de fysisk og psykisk udviklingshæmmede nu skal gå hen og få udredt deres ofte meget vanskelige epilepsi er et åbent spørgsmål? Med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 28 dage er det ikke patienter et almindeligt regionssygehus kan behandle! Måske Danske Regioner synes, at vi skal sende patienterne til udlandet ? Nok er nok, og her er en oplagt chance for den nye sundhedsminister til straks at træde i karakter! Vi kan ikke acceptere, at en landsomfattende patientgruppe med så alvorlig en sygdom som epilepsi lades totalt i stikken, fordi en enkelt region svigter sit ansvar overfor patienterne ved at være ophavsmand til en decideret af-specialisering og modarbejde fastholdelse af uundværlige behandlingstilbud. Det her handler ikke om flere penge. Det handler om at bruge de penge, som allerede er til stede, bedst muligt. De opridsede konsekvenser strider mod enhver sund fornuft, når vi ser på det samlede sundhedsvæsens udvikling. Derfor kræver Dansk Epilepsiforening at en løsning bliver fundet hurtigt! Alt andet er et kynisk svigt af patienterne!