Ondt i økonomien

Thisted Kommune mangler 90 millioner - højere skat skal give 60 millioner.

- Vi vil forhøje skatten af en eneste grund, nemlig for at bevare det nuværende kommunale serviceniveau. Borgmester Erik Hove Olesen (S) og hans 26 byrådskolleger kender nu forudsætningerne for det videre arbejde med budgettet for næste år. Tallene viser, at der mangler der 90 millioner kroner i det såkaldte administrative budgetoplæg for at få balance på den skattefinansierede del af kommunens virksomhed. Skattestigningen skal give de 60. - Drøftelserne går lige nu på, hvor meget personskat og grundskyldspromille skal stige, men en skattestigning på 1 procent giver 50 millioner kroner mere, siger borgmesteren. De resterende 30 millioner hentes dels på en rationalisering af kommunens indkøb, dels på et forventet tilskud fra Indenrigsministeriet, tilsammen 10 millioner kroner, mens der under et er lagt op til, at de kommunale fagudvalg skal spare 20 millioner kroner. - Jeg fornemmer, at alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har forståelse for at vi på ingen måde kan spare os til de 90 millioner, siger Hove Olesen. De 20 millioner findes ved, at alle udvalg reducerer deres 2007-budgetter med 1,3 procent - dog efter de er fremskrevet til 2008 priser. - Det er grønthøstermetoden, der er taget i brug, siger borgmesteren. Beregningsrammen ser sådan ud: Teknisk udvalg skal spare 1,3 millioner ud af 96,2 millioner, udvalget for børn, familie og kultur skal spare 9,3 millioner ud af 712 millioner, social- og sundhedsudvalget 300.000 ud af 26,1 millioner. Det forholdsvis lave tal skyldes, at langt størstedelen af udvalgets midler bruges til betaling af lovbestemte ydelser. Omsorgsudvalget skal spare 6,5 millioner ud af 508,8 millioner, mens økonomiudvalget skal finde 2,6 millioner på et budget på 200 millioner. Udvalgene skal senest i dag, mandag 3. september, komme med deres spareforslag. Trods besparelserne er der et beskedent beløb på ni millioner til anlæg. - Vi skal jo have råd til at købe jord til byggemodning og lignende, siger borgmesteren.