Online til oktober-snepper

Lommetelefon måtte afbrydes: Vent lige lidt - hunden har stand!

Klokken er 17.20, mens det allerede skumrer. Jeg ringer til vor berømte sneppekonge Dimitri P. Buchtrup i True ved Mariager: - Hej Mitja. Bertel her. Jeg skulle lige høre, hvad du siger om tidligt sneppefald. Vor ven er med og på tæerne: - Hej. Jo, jeg tror faktisk… I det samme bryder han af.: - Hov! Min hund har stand. Jo, Søreme. Den anden sekunderer! Kongen er åbenbart på lommetelefon og i felten. Hvor ellers? Jeg iler med at bryde af og bebude opkald "om fem minutter". Kan næsten ikke vente. Spændende, om han om et øjeblik kan fortælle om nedlagt fugl. Det kan han ikke – den eneste danske jæger, som i sin levetid måske kan slå snepperekorden i Danmark: 3996 fugle "in a lifetime". Bladet Jæger fortæller om ham i oktobernummeret og beskriver, hvordan han endnu i en alder af 75 år går ud et par timer hver eneste dag. Alene for at overvåge sneppetrækket. I dag er han ude lidt sent. Må beklage under mit andet opkald, at standen var tom. At fuglen med andre ord var fløjet eller løbet fra busken, hvor hundene stod. Men tilbage til min forespørgsel angående årets efterårstræk. Buchtrup bekræfter, at "der kom et drys" mange stede i landet allerede 1. oktober. Han har kontakter, som oplevede det, og selv har han (14. oktober) skudt de første tre. Nogle år får han 100 i sæsonen og flere endnu, hvis han lægger f.eks. en Englands-rejse til. Hjemme i True søger hans hunde (ikke på nettet, men på heden) hver eneste dag. Selv anser han sig for at bære et særligt gen, der fordrer daglig jagtudøvelse. Stort fald 9. oktober Men vi forlader heden i True, Buchtrups bærbare telefon og lægger trådene ud til andre, som er tryllebundet af den lidenskab, som hedder sneppejagt. Det er tidligt på sæsonen, som startede 1. oktober og vedvarer nu januar måned ud. Men rygtet ilede Nordjylland rundt allerede 10. oktober: Et jagtselskab havde dagen forud, altså lørdag 9. oktober, afgiver 28 skud til snepper i Klim Bjerg området ved Fjerritslev og fået vistnok syv. En statistik, som kendere vil kalde typisk for netop snupskud til de viltre snepper. Tidspunktet vakte opsigt – uanset tallenes nøjagtighed - og snart kunne flere fortælle om iagttagelse af ganske vist få fugle, men tilsammen så mange, at det øjensynlig var trækkende snepper, som havde kastet sig fra jagtsæsonens start. Ekstra tidligt i år DMU's internationalt kendte sneppeforsker, Ib Clausager, netop pensioneret efter et langt åremål på Kalø, er også optaget af datoen 9. oktober. Han kan bekræfte, at vi årligt ser og skyder enkelte snepper fra 1. oktober, mens tydeligt træk og mange fugle først plejer at vise sig efter 20. oktober og fortrinsvis i perioden 25. oktober til 10. november. Danske jægere har således længe vidst, at de tidligste fugle i oktober i reglen er hjemlige, altså danske snepper, som kommer af 200-300 yngleforekomster - i Nordjylland stadig nye steder, men fortsat med vægt i Rold-områder, skovene langs Kattegat-kysten og dertil på Læsø. Netop første uge af oktober i år taltes om minus 10 grader i Mellemsverige, så kulden har givetvis sendt de første skandinaviske ynglefugle af sted. I Danmark er det altid spændende, om tåge eller andre vejrforhold stopper trækket, for ellers er risikoen, set med jægerøjne, at det blot passerer. Den samlede sneppebestand i Europa anslås til et sted mellem 15 og 37 millioner skovsnepper, svingende i forhold til ynglesuccesen. I Danmark nedlægges mellem 25.000 og 40.000 fugle i jagtsæsonen, men spændingen dette år handler også om, hvorvidt tallene nu øges støt. Dels fordi milde vintre har lært generationer af snepper, at Danmark er o.k.. for overvintring. Dels fordi sneppebestanden øjensynlig øges. Ynglesuccesen bedømmes bl.a. gennem den vingeundersøgelse, som DMU, Kalø, fortsat foretager. Indsendte vinger fra jægerne viser, hvor stor en del af de nedlagte fugle, der er unger fra sommeren. En god procentdel viser naturligvis gode yngleresultater. Ny webside om snepper Meget passende kunne Dansk Sneppeklub netop til 10. oktober præsentere en ny webside på nettet. Adressen er www.dansksneppeklub.dk, og den lidt eksklusive klub for dem, som engang har dubleret snepper, åbner sig nu for alle, som vil læse om sneppen, om at dublere, om at søge optagelse efter jagtlykken – og om, hvordan den fine fugl tilberedes i køkkenet. Klubben blev stiftet i Aalborg i 1985, fordi den internationale Bols Snippen Klub i Holland var nedlagt. Gennem de snart 20 år har Dansk Sneppeklub fået 92 medlemmer og modtager atter i denne sæson med glæde historier om sneppejagt og om det mulige held, som kan føre til medlemskab og hædring med diplom, flaske og sneppeslips. Kig på nettet, som også efterspørger fotos fra gode sneppejagter.