Op ad bakke for Roblon

Forudser lavere vækstrater i fremtiden

FREDERIKSHAVN:Det er op ad bakke for den højteknologiske frederikshavner-virksomhed Roblon A/S, der sidste år tabte næsten 10 pct. i omsætning, og på de to seneste regnskabsår med stor afmatning indenfor telebranchen og kabelindustrien er dykket næsten 110 mio. kr. i salget. - I modgang skal dygtighed og engagement stå sin prøve, understregede formanden Niels Bach på generalforsamlingen torsdag i Frederikshavn, Trods nedturen i afsætning af kabelmaskiner og kabelprodukter til kommunikationsindustrien fulgt også af dollarens dyk, har selskabet ved stram omkostningsstyring og konstant udvikling af nye produkter formået at bevare resultatet intakt i 2002/2003 i forhold til året før, når der over de to år justeres for indtægter ved salg af ejendom og indflytningsomkostninger til ny fabrik. - Vi forventer ikke, at det samlede resultat vil forbedre sig væsentligt i 2003/2004. Der er stadig stor usikkerhed om, hvornår konjukturerne vil vende, og vi kalkulerer ikke med samme vækstrater som tidligere, sagde Niels Bach. Stadig udvikling af nye produkter kombineret med øget fokus på salg- og markedsføring skal trække Roblon op ad bakken. På området for industrielle fibre, der sammen med kabelindustrimaskinerne er hårdest ramt på salget, vil der blive satset på andre områder inden for offshoreindustrien, tilkendegav Niels Bach. Indenfor de fiberoptiske produkter, der for alvor er slået an i montrer og butikscentre i USA, ventes fornyet vækst i omsætningen. På krydstogtmarkedet har Roblon senest leveret lys til verdens største krydstogtskib, Queen Mary 2, ligesom belysning af svømmebassiner er et af de nye markedsområder. Formanden tilkendegav samtidig, at ønsket om tilkøb af virksomheder stadig er lige aktuel, når de rigtige muligheder viser sig. Generalforsamlingen vedtog et aktieudbytte på 10 pct., og formålsparagrafen blev moderniseret med en bredere formulering om ”at drive handel og fabrikation samt hermed beslægtet virksomhed”. Nyvalgt til bestyrelsen blev civilingeniør, HD, MBA, Klaus Kalstrup, der er adm. direktør i Curciut Electric A/S med 80 ansatte i Aarhus. Han afløste Frederikshavns havnedirektør Preben Reinholt, der efter tre år i bestyrelsen havde ønsket at trække sig.