Op mod 20 falske anmeldelser årligt

Omkring 20 voldtægtsanmeldelser årligt er falske. Det antyder den seneste store undersøgelse af voldtægter i Danmark, som Rigspolitiet lavede i 1998. Undersøgelsen berørte samtlige 1228 voldtægtsanmeldelser i årene 1990-1992. 55 af anmeldelserne viste sig at være falske. Det svarer til ca. 4 % eller ca. 20 sager pr. år. I Nordjyllands Amt har antallet af voldtægtsanmeldelser de seneste fem år ligget mellem 32 og 51. Statistisk set er der således ca. 2 falske voldtægtsanmeldelser årligt i Nordjylland. På landsplan har antallet af voldtægtsanmeldelser de seneste fem år ligget mellem 453 og 501. Ifølge statistikken er det et fåtal af anmeldelser, der ender med dom i retten. I 2000 blev der anmeldt 497 voldtægter. 86 sager endte i retten. 76 anklagede blev dømt, mens 10 blev frikendt. 25-30 % af de kvinder, der søger hjælp på et Center for Voldtægtsofre, ønsker ikke at anmelde sagen til politiet. Forskere mener, at det årlige antal anmeldelser kun udgør en brøkdel, og at der formentlig reelt er 5000-10.000 voldtægter og forsøg på voldtægt årligt.