Hospitaler

Op på barrikaderne

Valget står mellem den evolutionære, decentrale sundhedsplan, repræsenteret af Fælleslisten, og den centrale plan, udviklet af Bent Hansen og Lars Løkke i fællesskab?

Yderdanmark/Fælleslistens decentrale sygehusplan: Alle små patientnære sygehuse skal bevares og udvikler sig efter de lokale behov. Specialerne fordeles ligeligt over disse. De store landsdelssygehuse (Rigshospitalet, Skejby, Aalborg, Esbjerg, Odense mm.) udbygges og optimeres, Et system, som er gradvist udviklet i 100 år. Sygehusene skal forbindes indbyrdes med et enormt transportbesparende elektronisk netværk (telemedicin), hvor næsten alle undersøgelser og operationer kan følges og superviseres på afstand. Et system, der vil opkvalificere og dygtiggøre alle afdelinger i Danmark og tiltrække sygeplejersker og yngre læger til en faglig oplæring, som ikke fås på store uoverskuelige sygehuse. De privat praktiserende læger bør fortsat blive i deres nuværende lokaliteter blandt befolkningen, så man bevarer den nære og tillidsfulde patient-lægekontakt som skaber tryghed, tidlig diagnosticering og forebyggelse. Den praktiserende læge bør som nu have ansvar for sin patient både dag og nat. Dette er et utroligt billigt og effektivt system, der årligt koster 1200 kr. pr. borger. Dette beløb betales gennem Sygesikringen (en gensidig patientforsikring mod brugerbetaling oprettet for 50 siden og hvor kontingentet nu inddrives via skatten). Et system der er verdens billigste. Systemet med privat praktiserende læger bør bevares, så patienter frit kan vælge den person, vedkommende har tillid til og som vil tale deres sag over for det øvrige sundhedsvæsen, dets politikere og myndigheder uden risiko for repressalier og afvisninger. Lars Løkke og Bent Hansens centrale sygehusplan: Alle små sygehuse skal lukkes og erstattes af nogle få fra grunden nybyggede Supersygehuse, hvor alle specialer er samlet, og hvor alle transporteres dertil og fra via et kæmpe transportsystem af ambulancer, sygetransporter, pårørendetransporter og personaletransporter. Rundt om i landet skal der som erstatning for de nedlagte sygehuse oprettes sundhedshuse ejet af regionerne bemandet med speciallæger og læger ansat af regionerne. Hvad nu? Man ønsker tilsyneladende en nationalisering af hele sundhedssystemet dvs. også de praktiserende læger. Derfor den forestående konflikt. Bent Hansen og Lars Løkke er flintrende ligeglade med hvad dette får af økonomiske og menneskelige omkostninger blot de får en stærk centralpolitisk styring. Der er nu afsat 40 milliarder til store supersygehuse, hvor man for under det halve beløb ville kunne toptune de nuværende trygge patient og pårørendenære sygehuse med færre driftsudgifter, lave transportudgifter, patienttilfredshed og personaletilfredshed, samt kunne fortsat uddanne og videreudvikle vort velkvalificerede finmaskede lokale almen læger og øvrige sundhedsuddannelser til tidlig sygdomsopdagelse og forebyggelse. Det er det rene vrøvl når nogen påstår at supersygehuse er nødvendige for effektiv lægebehandling, man kan roligt skrotte dem. Kære borgere og kolleger i hele Danmark. Op på barrikaderne og sig nej til dette utidssvarende vanvittige magttiltag og historiske makværk.