Cykelsport

Op på cyklen

Cykling er andet og mere end Tour de France og den evige jagt på dopingsyndere.

Rasmus Prehn

Rasmus Prehn

Cyklen er et fantastisk praktisk og miljørigtigt transportmiddel. Endvidere er cykling en flerdimensional problemknuser for samfundet. Derfor sætter Socialdemokraterne nu cykling højt på den politiske dagsorden med et nyt ambitiøst udspil: Op på cyklen, Danmark! Danmark er allerede kendt som en ivrig cykelnation. Men Socialdemokraterne vil udvikle Danmark til verdens førende cykelnation. Cyklisme er svaret på en række af de udfordringer, det moderne samfund står over for. Her tænkes bl.a. på de stigende trængselsproblemer på vejene, det store CO2-udslip og øvrige miljøproblemer samt de galopperende problemer med livsstilssygdomme. Socialdemokraterne er ikke et ”bilhader-parti”, men et ”cykelelsker-parti”. Sådan tror vi egentlig, langt de fleste af os har det. Bilen kan være god og praktisk. Men cyklen er sund, dejlig og hurtig på en række strækninger. Socialdemokraternes mål er at motivere danskerne til at cykle langt mere end i dag og fjerne nogle af de barrierer, der i dag punkterer danskernes lyst til at sadle jernhesten frem for at dreje bilnøglen. Socialdemokraterne foreslår, at der bruges mindst en milliard danske kroner på cykelfremmende foranstaltninger over de næste ti år. Konkret er Socialdemokraternes mål, at staten hvert år bruger 75 mio. kroner, mens kommunerne anspores til at bruge 25 mio., idet de kan få krone til krone-finansierede initiativer af den størrelsesorden hvert år. Ud over flere og bedre cykelstier foreslår Socialdemokraterne bl.a., at der oprettes flere service-parkeringer, hvor cyklister mod betaling kan få repareret og/eller vedligeholdt deres cykel, mens de er på arbejde eller andet. Socialdemokraterne foreslår også, at det flere steder bliver muligt at få cyklen gratis med i den kollektive trafik. Endvidere foreslår Socialdemokraterne, at der gøres en massiv indsats for at forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Herunder en særlig indsats mod de uhyggelige højresvingsulykker samt et særligt fremstød med forsøg med gratis cykelhjelme. Læs hele udspillet på www.socialdemokraterne.dk.