Op på helikopter-niveau

Lille udvalg ser på budgetskred fra oven for at komme til bunds i problemerne

SINDAL:Borgmester Søren Risager (V), gruppeformand Ivan Leth (S) og socialudvalgsformand Nanna Andersen (V) danner et lille udvalg, der har fået til opgave at finde ud af, hvorfor og hvad der kan gøres ved, at budgetter på socialudvalgets område fortsat skrider. Alarmklokkerne ringede for et par måneder siden, da en budgetopfølgning pludselig viste et minus på 4,1 mio. kr. for hele 2003. Siden fandt socialudvalget besparelsesforslag, der reducerer overskridelsen til knap tre mio. kr. Pengene er hentet ved stop for tildeling af timer fra vikarkonto, fra integrationskontoen, begravelseshjælp, efterlevelseshjælp, paragraf 76 kontoen ved privat antaget hjælp og en budgettilførsel fra børne- og kulturforvaltningen. Som i de forudgående år er det kontanthjælp- og sygedagpengeområdet, der giver politikerne dybe panderynker og bekymrede miner, idet en forventet forbedret indsat på det område endnu ikke er slået rigtig igennem. I efteråret 2002 vedtog politikerne, at der skulle ansættes to ekstra medarbejdere i arbejdsmarkedsafdelingen, der skulle gnave toppen af sygedagpengesagerne, og herunder især de sager, hvor klienter har gået mere end 52 uger på sygedagpenge. - Resultatet har været en kolossal skuffelse. Vi har godt nok fået antallet af sygedagepengesager ned, men det buler ud andre steder med sager om fleksjob, førtidspension og arbejdsprøvning. Væksten i overførselsindkomster er over gennemsnittet i amtet, og vi skylder os selv at vi prøver at komme til bunds i det, sagde Søren Risager. Ivan Leth ville den anden vej og det var samtidig et svar til Morten Bjerg Jakobsen (V), der ville have socialudvalget til selv at knuse problemerne. - Socialudvalget går ikke op på helikopter-niveau og kigger på tværs og på koordinering. Det kan det lille udvalg. Der er behov for, at andre øjne ser på problemerne, sagde han. Morten Bjerg Jakobsen argumenterede for sit synspunkt: - Hver gang vi nedsætter et udvalg, så går der tid fra sagsbehandlingen til at finde tal og analyser frem til udvalget. Jeg synes at medlemmer af socialudvalget er de rette til at finde ud af det her. Jeg er modstander af, at vi nedsætter et udvalg. Vi skal have flere ansatte i sagsbehandlingen, og flere hænder til at minimere udgifterne, sagde han. Et andet socialudvalgsmedlem Ole Eskesen (S) gav ham ret i, at der er brug for flere hænder. - Det gav vi hinanden håndslag på i oktober, men der er ikke nok ressourcer til at behandle sagerne. De er for dyre til at have liggende, og jeg håber udvalget kan give os et bedre overblik, tilføjede han. En årsag til, at kontanthjælpssager buler ud er, at en sagsbehandler er gået på forældreorlov og en anden har fået nyt job.