Lokalpolitik

Opbak-ning til brev

BROVST:Kommunalbestyrelsen har givet sin opbakning til, at Brovst gør staten opmærksom på vigtigheden af, at en tredie limfjordforbindelse placeres vestligt af hensyn til udviklingsmulighederne. Det sker i forbindelse med et høringssvar til Landsplanredegørelsen. Det er den overodrnede plan for regionplaner og kommuneplaner. Kim Bennike (DF) understregede, at Brovst bør benytte enhver lejlighed til at gøre opmærksom på sin situation, og Ole Christensen (S) erklærede, at når de vestlige kommuner i amtet har bakket op om motorvej i Østvendsyssel, fordi den gavner Nordjylland som helhed, bør man forvente en tilsvarende opbakning fra de østlige kommuner med hensyn til vestforbindelsen.