Sundhedsvidenskab

Opbakning til at uddanne læger

Nordjyske MF'ere støtter forslag fra AAU.

En række nordjyske folketingsmedlemmer er klar til at støtte Aalborg Universitets ny ansøgning om at få en lægeuddannelse. I eftermiddag mødes hovedparten af landsdelens MF¿ere på NORDJYSKE Medier til nordjysk åbningsdebat forud for det ny folketingsår, og flere agter her at bringe initiativet på bane. AAU har siden i fjor haft en medicinuddannelse målrettet industrien. Det var den model, universitetet accepterede, da ønsket om en egentlig lægeuddannelse stødte på modstand både i og uden for Nordjylland. Som omtalt i går i NORDJYSKE, agter universitetet nu at søge igen og satser hårdt på, at en egentlig lægeuddannelse kan søsættes i 2009. Blandt de, der bakker AAU-udspillet op, er folketingsmedlem Anita Knakkergaard (DF). - Vi skal i Nordjylland ikke acceptere, at der her er betydeligt færre læger pr. indbygger end i hovedstaden - og at en større andel af vores læger er udenlandske, sammenlignet med hovedstadsområdet. Det er et stort problem, når læge og patient ikke kan kommunikere ordentligt. Blandt andet derfor vil jeg fortsat arbejde for, at Aalborg får en lægeuddannelse, siger Anita Knakkergaard. Det vil også folketingsmedlem Birgitte Josefsen (V). Hun foreslår, at Aalborg satser på et nyt speciale inden for lægestudiet, telemedicin. Telemedicin vil sige, at en læge ikke befinder sig samme sted som patienten, men undersøger vedkommende via et kamera eller på anden vis. Herefter stiller lægen en diagnose, foreskriver behandling osv., ligeledes på afstand. - Dette område er i rivende udvikling, og det vil på mange måder passe fint til AAU og Nordjylland. Også fordi der kan være en stor afsmittende virkning i form af udvikling og produktion af apparatur til telemedicin til ind- og udland, siger Birgitte Josefsen.