EMNER

Opbakning til Frank Jensens kandidatur

Frank Jensen kan regne med massiv støtte i det nordjyske bagland, når formandsposten hos Socialdemokraterne skal besættes om to måneder.

I aftes var den socialdemokratiske amtsbestyrelse samlet. Ifølge amtsformand Inge Nesgård udtrykte flere medlemmer sig positivt om Frank Jensens kandidatur. - Amtsbestyrelsen som sådan går ikke ud og anbefaler en kandidat. Den opgave ligger ude i kredsene. Og de kredsformænd, der tog ordet på bestyrelsesmødet, var alle positivt stemt over for Franks kandidatur, fortæller Inge Nesgård, der også personligt anbefaler at stemme på den nordjyske formandskandidat. Til gengæld var der ingen på det nordjyske bestyrelsesmøde i aftes, som talte for at stemme på den anden kandidat, Helle Thorning Schmidt. Konkurrencen mellem de to om formandsposten tegner til at blive tæt. Ritzau har foretaget et rundspørge blandt samtlige 102 socialdemokratiske kredsformænd. Godt halvdelen har svaret, og af dem foretrækker 43 procent Frank Jensen, mens 35 procent helst vil have Helle Thorning Schmidt. 22 procent svarer "ved ikke". Nye kandidater har stadig mulighed for at melde sig. Men det tror Inge Nesgård ikke vil ske. - Seriøse kandidater ville have meldt sig nu. Og på mødet i amtsbestyrelsen var der da heller ingen, som ytrede ønsker om at flere melder sig, siger hun. Socialdemkokraterne holder kongres om formandsspørgsmålet 12. marts, og præcis en måned senere afgøres det ved en urafstemning, om det bliver Frank Jensen eller Helle Thorning Schmidt, som afløser Mogens Lykketoft. De to kandidater præsenterer sig for medlemmerne flere steder i landet forud for urstemningen. I Aalborg sker det 8. marts, og det er tilfældigvis også kvindernes internationale kampdag.