Opbakning til friskole

Forældre til 46 børn tilkendegav, at de vil bruge Astrup Friskole

Friskole-tanken i Astrup kom stærkt ud af starthullerne løft. Som afslutning på mandag aftens borgermøde på den den lukningsdømte Astrup Skole tilkendegav forældre til 46 børn uforpligtende, at de ønsker deres barn på friskolen. Ikke alle børn er dog aktuelle her og nu, men først i løbet af nogle år. - Ganske enkelt et formidabelt udgangspunkt, lød det spontant fra friskoleleder Anette Jellesen, Fussingø-Egnens Friskole, da tallet blev kendt. Allerede mandag 24. januar klokken 19 får forældrene en ny chance for at vise, at de bakker op om friskolen. Da holder man stiftende generalforsamling for Astrup Friskole. Og holdningen fra styregruppen er klar. Men vil meget gerne købe Astrup Skole til formålet, men hvis ikke det er muligt, bygger man selv og håber så på at kunne leje sig ind skolens lokaler, indtil skolen står klar. Endnu er det ikke endelig besluttet, om bygningerne skal bruges til specialskole. Men i givet fald forventes det, at alle lokaler i løbet af fire-fem år vil være optaget til det specialskoleformål. Som barnefødt i Astrup og selv gammel elev i den lokale folkeskole var Anette Jellesen inviteret med for at dele sine erfaringer med 125 fremmødte og holde en peptalk for friskoletanken. - I skal stå sammen om at lave en friskole, fordi I ønsker netop det. Ikke for at bekæmpe en fælles fjende, men fordi I tror ideen om en friskole, præciserede Anette Jellesen og brug som sammenligning Klods Hans, som brugte sin fantasi og troede på sig selv. - 46 tilkendegivelser er en meget flot opbakning - også i betragtning af, at langt fra alle forældre var mødt op, sagde Svend Mørk Jensen fra styregruppen. Både han og Lene-Vibeke Raunholt, som ledede aftenens møde, tilkendegav, at de er klar til at indtræde i bestyrelsen, hvis den stiftende generalforsamling ønsker det. Den holdes i øvrigt i IF Dannebrogs nye lokaler ved siden af skolen. - For vi vil ikke være bekendt at bede om at låne folkeskolen til at stifte en friskole, forklarede Lene-Vibeke Ravnholt.

Forsiden