Opbakning til golfbane i Hjallerup

Både politikere og Hjallerup Samvirke er meget positive over for udsigten til en golfbane vest for Hjallerup

HJALLERUP:Støvet fra det første spadestik til Dronninglund Golfbane har knapt lagt sig, før en ny tager form blot nogle kilometer derfra. En golfbane ved Hjallerup er nemlig i støbeskeen, og både politikere og Hjallerup Samvirke er begejstret for ideen. Det er Lois Nielsen der ønsker at etablere en ni-hullers golfbane vest for Hjallerup. Planerne omfatter et areal på 24,5 hektar. - Det er positivt for både byen og området, hvis vi kunne få denne golfbane. Og hele den vestlige del af Hjallerup vil blive et stort aktiv med både boliger, golfbane og grønne områder, siger Godtfred Pedersen der er formand for byudviklingsudvalget under Hjallerup Samvirke. En del af jorden, hvor golfbanen ønskes etableret er ejet af kommunen. Og her har byrådet allerede udarbejdet en Masterplan, der blandt andet åbner op for et nyt boligområde. Golfplanerne kolliderer dermed med Masterplanen, og netop derfor har teknik- og miljøudvalget ønsket at få Hjallerup Samvirkes holdning. Men byudviklingsudvalget er altså positive overfor planerne, men understreger, at der skal gøre plads til nye udstykninger. Derfor har udvalget opfordret til, at kommunen og Lois Nielsen sætter sig sammen og finder en løsning, så området både kan indeholde en golfbane og nye boliger. - For der er stadig et behov for nye byggegrunde i Hjallerup, siger Godtfred Pedersen. Og den ide er teknik- og miljøudvalget med på - Vi har indstillet, at byrådet ser positivt på ansøgningen. Vi synes, det er et godt initiativ, og vi vil ikke bremse for private initiativer, siger udvalgsformand, Bendt Danielsen (Borgerlisten). Og selvom Dronninglund Golfbane er ved at blive anlagt, så mener Bendt Danielsen ikke, at to golfbaner så tæt på hinanden er noget problem. - Vi har selvfølgelig overvejet, om det blev for meget med to baner. Men vi tror, at en golfbane i Hjallerup vil supplere Dronninglund Golfbane, siger han. Inden en golfbane i Hjallerup kan blive en realitet, skal der først udarbejdes en ny lokalplan, ligesom Masterplanen skal revideres.