EMNER

Opbakning til Hotel Hvide Hus

Umiddelbart er der politisk opbakning til Hotel Hvide Hus' planer om at udvide hotellet i Aalborg med ekstra 100 værelser og konferencefaciliteter

.Som omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende i går vil hotellet udvide. Det kommer til at betyde, at der skal bygges til det eksisterende højhus, hvis fa-cade samtidig skal renoveres. Medlem af teknisk udvalg Arne Schade (S) er meget positiv over for forslaget, og han fortæller, at der var bred opbakning i teknisk udvalg, da det første gang blev præsenteret for arkitekternes skitser. - Det er rigtig dejligt, at hotellet vil renovere. Det er en meget markant bygning i Aalborg, men hotellet trænger til en modernisering. Det ser rigtig spændende ud, og alle i udvalget var begejstrede, da vi så de første skitser, siger Arne Schade. Hans udvalgskollega Vibeke Gamst (K) synes, det er meget positivt, at investorer vil binde an med opgaven. Men hun tilføjer, at skyggepåvirkninger fra højhuset skal vurderes grundigt, før hun tager endelig stilling. For når højhuset bliver større, vil det også skygge mere for omgivelserne. Samtidig er det vigtigt, at der bliver tale om en arkitektonisk helhed, mener Vibeke Gamst. Teknisk udvalg drøfter udvidelsen torsdag og skal godkende den debatfolder, som borgene får mulighed for at studere, inden hotellet får en eventuel godkendelse.